guideubon

 

คลัสเตอร์ ครอบครัว/นร. อ.เขมราฐ เพิ่ม 11 รวมผู้ป่วย 13 ราย

เขมราฐ-สภเมือง-01.jpg

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 65 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 58 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 22 ราย, อ.เมือง 15 ราย, อ.เขมราฐ 11 ราย, อ.สิรินธร 3 ราย, อ.บุณฑริก 2 ราย, อ.ดอนมดแดง อ.นาตาล อ.พิบูลฯ ศรีเมืองใหม่ และสำโรง พื้นที่ละ 1 ราย

(ต.เขมราฐ 11, สภ.เมือง 6, ตลาดวารินฯ 6, ร้าน 20+ บาร์ 3 ราย)

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,822 ราย รักษาหายสะสม 18,329 ราย กำลังรักษา 1,346 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 147 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

เขมราฐ-สภเมือง-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด 3, ลูกค้าในตลาด 1 และผู้สัมผัสในครอบครัว 2 ราย รวมผู้ป่วย 303 ราย

คลัสเตอร์งานรวมญาติ ต.เขมราฐ (ม.22) อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกลุ่มญาติงานรวมญาติเมื่อ 21 ต.ค.64 (มีญาติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันใน อ.เมือง) วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย และ ATK+ 2 เป็นกลุ่มญาติ รวมผู้ป่วย 13 ราย นอกจากนี้ มีนักเรียนเข้าค่าย 3 วันที่ รร.อนุบาลบ้านเหนือ (500 คน) และรวมกลุ่มญาติรับประทานอาหาร 30 คน

คลัสเตอร์ สภ.เมือง อ.เมืองอุบลฯ  พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นตำรวจ 2 นาย ได้สัมผัสผู้ต้องหาที่ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโควิด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นตำรวจ เพื่อนร่วมงาน  และครอบครัว รวมผู้ป่วย 9 ราย 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง สภ.เมืองอุบลราชธานี

สถานีตำรวจภูธร-เมืองอุบล-01.jpg

คลัสเตอร์ร้าน 20+ บาร์ ต.ในเมือง อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง พนักงานมีอาการป่วย 18-24 ต.ค.64 มาทำงานทุกวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นพนักงานในร้าน 1 ราย ลูกค้า 2 ราย  รวมผู้ป่วย 16 ราย

คลัสเตอร์ครอบครัว ต.แจระแม (ม.2) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 1 ราย มีประวัติไปตลาดบ้านดู่ทุกวัน มีอาการป่วย 7 วัน ไม่ได้มาตรวจรักษา วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นคนในครอบครัว รวมผู้ป่วย 10 ราย

คลัสเตอร์ ต.ไร่น้อย ม.3 อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ได้ไปวัดบ้านปลาดุกเมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 (มีผู้สัมผัสเชื้อในวัด) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 6 ราย 

คลัสเตอร์ตลาดสดบุณฑริก อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าและลูก 2 ราย อาชีพจำหน่ายอาหาร/สินค้าส่งในตลาด ปัจจัยเสี่ยงไปซื้อของที่ตลาดวาริน และตลาดวารินเจริญศรี วันเว้นวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นผู้สัมผัสแม่ค้าในตลาด รวมผู้ป่วย 23 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นลูกจ้างร้านท้อปข้าวปุ้นสด ในตลาดสด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมผู้ป่วย 58 ราย 

เขมราฐ-สภเมือง-03.jpg