guideubon

 

ชาวอุบล และชาวต่างชาติร่วมงาน วันรำลึกแห่งความดี ปี 2560

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-01.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่ บริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานี และชาวต่างชาติจำนวนหนึ่ง ร่วมพิธีรำลึกถึงคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานีที่ให้การช่วยเหลือทหารที่ตกเป็นเชลยศึกในสงคราม ในงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2560

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-02.jpg

การจัดงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี มีการวางพวงมาลาจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี และจากชาวต่างชาติ การร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 2 นาที เพื่อเคารพผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สงคราม การจุดตะเกียงแสงสว่าง จากนั้นผู้ร่วมงานร่วมกันร้องเพลง สามัคคีชุมนุม และเพลง auld lang syne ก่อนจะวางดอกไม้ที่บริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดี

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-03.jpg

สำหรับความเป็นมาของการจัดงาน วันรำลึกแห่งความดีของชาวอุบลราชธานี เกิดขึ้นได้เนื่องจากประมาณปี พ.ศ.2535-2549 ชาวต่างชาติที่อยู่ในอุบลราชธานี นำโดย มิสเตอร์ทอม พอร์ตเตอร์ ครูสอนภาษาต่างประเทศ และเพื่อนๆ ทั้งที่อยู่ในไทยและต่างประเทศกลุ่มหนึ่ง ทุกวันที่ 11 พฤศจิกายน จะเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำช่อดอกไม้มาวางไว้ที่อนุสาวรีย์แห่งความดี บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่อรำลึกถึงความดีงามของชาวอุบลที่ให้การช่วยเหลือเชลยศึกฝรั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยไม่กลัวอันตรายจากทหารญี่ปุ่น พิธีการเป็นไปอย่างเรียบง่าย

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-07.jpg

จากนั้นในปี พ.ศ.2550 เรื่องราวทราบถึงส่วนราชการและผู้อาวุโสในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 จึงได้มาให้การต้อนรับชาวต่างชาติ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีการกล่าวถึงความเป็นมาของอนุสาวรีย์แห่งความดี และเมื่อถึงเวลา 11.00 น. ผู้ร่วมงานทั้งหมดยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 2 นาที หลังจากเสร็จพิธีแล้ว มิสเตอร์ทอม พอร์ตเตอร์ มอบช่อดอกไม้ให้นายสุวิชช คูณผล ปราชญ์ชาวอุบล ผู้อาวุโสตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณชาวอุบล ที่บรรพชนได้ให้การช่วยเหลือเหล่าเชลยศึกที่ประสบความยากลำบากในภาวะสงคราม มีชีวิตรอดได้เพราะน้ำใจของชาวอุบลราชธานี

ยายไหล-ศิริโสตร์-ทายาท-04.jpg

ปีถัดมา พ.ศ.2551 จึงจัดพิธีอย่างเป็นทางการ โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยองค์กรทุกภาคส่วน และในปีนี้เองที่ มิสเตอร์ทอม พอร์ตเตอร์ ผู้แทนชาวต่างประเทศได้ประกาศยกย่องคุณงามความดีของ ยายไหล ศิริโสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวอุบลอีกหลายๆ คนที่เคยช่วยเหล่าเชลยศึกให้รอดพ้นจากอันตรายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีนางรังษี ศิริโสตร์ ลูกสาวคุณยายไหล วัย 72 ปี เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแทน เนื่องจากยายไหลเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-05.jpg

ตั้งแต่ พ.ศ.2551 เป็นต้นมา จังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศให้วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี" เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด และดำรงอยู่คู่กับชาวอุบลราชธานีสืบไป

เรียบเรียงโดย ไกด์อุบล

ภาพกิจกรรมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-10.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-11.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-12.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-13.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-14.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-15.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-16.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-17.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-18.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-19.jpg

วันรำลึกแห่งความดี-ชาวอุบล-120.jpg