guideubon

 

มหาดไทย โยกย้ายรองผู้ว่าฯ จาก จ.ตรัง-ยโสธร มาอุบลฯ

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งที่ 778/2558 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 โยกย้ายข้าราชการตำแหน่งรองผู้ว่าราชการทั่วประเทศ จำนวน 37 ราย ซึ่งมีจังหวัดอุบลราชธานีด้วย 2 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่จะย้ายมี 2 ท่านได้แก่ นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายธนู บุญเลิศ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

รองผู้ว่า-สุรพันธ์-ดิสสะมาน.jpg
นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน

รองผู้ว่า-ธนู-บุญเลิศ.jpg
นายธนู บุญเลิศ

สำหรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดอุบลราชธานีท่านใหม่ ได้แก่ นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

รองผู้ว่า-นิกร-สุกใส.jpg
นายนิกร สุกใส 

 

 

รองผู้ว่า-พิสุทธิ์-บุษยพรรณพงศ์.jpg
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์