guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 109 ราย จับตา! คลัสเตอร์ฟันน้ำนม

คลัสเตอร์ฟันน้ำนม-01.jpg

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 109 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 108 ราย แยกเป็น อ.น้ำยืน 24 ราย, อ.เมือง 22 ราย, อ.วารินชำราบ 20 ราย, อ.น้ำขุ่น 16 ราย, อ.เดชอุดม 13 ราย, อ.ทุ่งศรีอุดม 4 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 2 ราย, อ.เขื่องใน อ.สำโรง อ.โพธิ์ไทร อ.สิรินธร และ อ.เหล่าเสือโก้ก พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,967 ราย รักษาหายสะสม 19,806 ราย กำลังรักษา 993 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 168 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

คลัสเตอร์ฟันน้ำนม-03.jpg

วันนี้ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี มีจดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 แจ้งข่าวกรณีมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดยสารรถรับส่งร่วมกันกับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) และมีผลการตรวจเป็นบวก จำนวน 1 คน

โดยโรงเรียนได้แจ้งผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อในห้องเรียนชั้นอนุบาล 2/8 คือ นักเรียนจำนวน 30 คน และครู/บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน ไปตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และขอให้ครูผู้ปกครองนักเรียน ครู หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (สัมผัสคลุกคลีผู้ป่วยโควิด) หยุดพักกักกันตัวเองที่บ้านพัก Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน (13-28 พ.ย.64)

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย เป็นนักเรียน 33 ราย ผู้ปกครอง 2 ราย รวมผู้ป่วย 35 ราย

คลัสเตอร์ฟันน้ำนม-04.jpg

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน รวมผู้ป่วย 5 ราย

คลัสเตอร์ รร.ซำสะกวยน้อย ต.ตาเตา อ.น้ำขุ่น (นร.-ครู-ผู้ปกครอง) พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นครู 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 14 ราย เป็นครู 1 ราย กลุ่มนักเรียน 10 ราย และผู้ปกครอง 3 ราย

คลัสเตอร์โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 4 คน กลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน จากบ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ (พื้นที่ระบาด) มีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 15 ราย (นร. 7 ห้อง) ครู 2 ราย รวมผู้ป่วย 17 ราย

คลัสเตอร์ รร.อุบลวิทยาคม อ.เมือง (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย อยู่ในกลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางร่วมด้วย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน รวมผู้ป่วย 7 ราย

คลัสเตอร์ ต.ขุหลุ ม.6 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 63 ปี มีอาการป่วย ลูกไปรับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามตรวจคนในครอบครัว พบป่วยเพิ่ม 4 ราย (ครู 2/ นร.2) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 32 ราย 

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 114 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 81 ราย 

คลัสเตอร์ฟันน้ำนม-02.jpg