guideubon

 

สนามบินอุบลฯ เปิดอาคารที่พักผู้โดยสารแล้ว หลังปิดปรับปรุงร่วมปี

อาคารผู้โดยสาร-สนามบินอุบล-07.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานี ซึ่งทำการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้อาคารบางส่วนได้รับความเสียหาย ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุง กว่า 69 ล้านบาท

ภาพพิธีเปิด อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - guideubon -

อาคารผู้โดยสาร-สนามบินอุบล-11.jpg

วันที่ 13 กันยายน 2558 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เปิดอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยมี นางปาริชาติ คชรัตน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน และนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริการกรมการบินพลเรือน ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงผู้ประกอบการสายการบินและประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ในครั้งนี้

ภาพพิธีเปิด อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - guideubon -

อาคารผู้โดยสาร-สนามบินอุบล-04.jpg

กรมการบินพลเรือนได้ทำการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้อาคารบางส่วนได้รับความเสียหาย โดยว่าจ้างบริษัท ฟอร์คอน จำกัด ทำการซ่อมแซมปรับปรุง ใช้งบประมาณกว่า 69 ล้านบาท ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ ทำให้อาคารมีความทันสมัย กว้างขวาง พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มมาก ขึ้นในทุกปี

อาคารผู้โดยสาร-สนามบินอุบล-05.jpg

สำหรับอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งนี้ ประกอบด้วย

1. ห้องผู้โดยสารขาเข้า ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง
2. ห้องผู้โดยสารขาออก ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 624 คนต่อชั่วโมง
3. สะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 2 ตัว
4. เครื่อง X-ray เครื่อง Hand scanner สายพานลำเลียงกระเป๋าผู้โดยสาร
5. เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน 16 เคาน์เตอร์ 
6. ห้องรับรองพิเศษ จำนวน 4 ห้อง
7. พื้นที่เช่าประเภทร้านค้า จำนวน 16 ร้าน

สนามบินอุบล-03.jpg

ปัจจุบัน ท่าอากาศยานจังหวัดอุบลราชธานี มีสายการบินให้บริการเที่ยวบินแบบประจำ จำนวน 5 สายการบิน รวมเที่ยวบินไปกลับต่อวัน กว่า 30 เที่ยวบิน ซึ่งกรมการบินพลเรือนได้ผลักดันให้ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และจะพัฒนาเชื่อมต่อกับประเทศใกล้เคียงในอนาคตอีกด้วย

ภาพพิธีเปิด อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี - guideubon -

สนามบินอุบล-04.jpg


คลิปการแสดงพิธีเปิด จาก รร.เบ็ญจะมะมหาราช