guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 104 ราย คลัสเตอร์แม็คโครวารินฯ พบอีก 11 ราย

แม็คโครวาริน-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 104 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 99 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 59 ราย, อ.เมืองอุบล 12 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 8 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 4 ราย, อ.ศรีเมืองใหม่ 3 ราย, อ.สิรินธร 5 ราย, อ.นาเยีย 2 ราย, อ.เดชอุดม 2 ราย, อ.นาจะหลวย อ.โขงเจียม อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.กุดข้าวปุ้น พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18,290 ราย รักษาหายสะสม 16,812 ราย กำลังรักษา 1,342 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 136 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน วันนี้พบที่ ห้างฯแมคโคร วารินชำราบ 11 ราย / ตลาดสดวารินชำราบ 5 ราย / ต.คำไหล (ม.12) ขายล็อตเตอรี่ 2 ราย / ร้านหน้า ม.อุบลฯ 1 ราย และโรงงาน Vertex 1 ราย

แม็คโครวาริน-โควิดอุบล-02.jpg

คลัสเตอร์ห้างแม็คโครวารินฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็น รปภ. ติดเชื้อจากครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย เป็นพนักงาน รปภ.และแม่ค้า รวมผู้ป่วย 21 ราย แยกเป็นพนักงาน/รปภ./แม่ค้า 20 ราย ลูกค้า 1 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสุง 20 ราย ให้กักตัวทุกคน 14 วัน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด  รวมผู้ป่วย 33 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 4 ราย กับ อ.สำโรง 1 ราย

คลัสเตอร์ ต.คำไหล ม.12 อ.ศรีเมืองใหม่ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 42 ปี มีอาชีพขายล็อตเตอรี่ที่ กทม. ป่วย ตรวจ ATK+ จาก กทม. กลับอุบลฯ เมื่อ 2 ต.ค.64 ไม่กักตัว อยู่รวมกับครอบครัว ญาติ พบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรก 10 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวและญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเพื่อนของนักเรียน มีกลุ่มเสี่ยงสูง 37 ราย ให้กักตัวทุกคน 14 วัน

คลัสเตอร์ร้านหน้า ม. กลุ่มนักศึกษา/ประชาชน (เที่ยวร้านหน้า ม.อุบลฯ) ใน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเป็นชาย-หญิง มีประวัติเที่ยวร้านสถานบันเทิง ดื่มสุรากับเพื่อนใน ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นเพื่อนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมผู้ป่วย 196 ราย มีนักศึกษาที่สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวที่หอพักใน ม. 5 ราย หอพักนอก ม. 57 ราย และ LQ อ.เขื่องใน 50 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน Vertex อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงาน ใน อ.นาเยีย เทียวไป-กลับ ผู้ป่วยรวมเป็น 231 ราย พบผู้ป่วย (ไป-กลับ) ที่ อ.นาเยีย 5 ราย/  อ.สำโรง 18 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย / อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย อ.เดชอุดม 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 5 ราย

แม็คโครวาริน-โควิดอุบล-03.jpg