guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 104 ราย ติดในพื้นที่ 100 ราย

วาริน59-เมือง16-พิบูล9-01.jpg

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 104 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 100 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 59 ราย (ตลาดวารินฯ 14, แม็คโครวารินฯ 6), อ.เมืองอุบลฯ 16 ราย,  อ.พิบูลมังสาหาร 9 ราย, อ.สิรินธร 7 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 3 ราย, อ.นาเยีย 2 ราย, อ.เดชอุดม อ.ตระการพืชผล โพธิ์ไทร และ อ.สำโรง พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,029 ราย รักษาหายสะสม 17,626 ราย กำลังรักษา 1,263 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 140 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ วัดท่าหินแห่ ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงและประชาชนทั่วไป ผลการตรวจ ATK จำนวน 370 ราย ผลบวก 13 ราย และที่ ตลาดใหม่บ้านดู่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป ผลการตรวจ ATK จำนวน 306 ราย ผลบวก 1 ราย

วาริน59-เมือง16-พิบูล9-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมผู้ป่วย 177 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้า+ครอบครัว 154 ราย และผู้ใช้บริการตลาด 23 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 11 ราย, อ.สำโรง 4 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 10 ราย, อ.เดชอุดม 3 ราย, อ.น้ำยืน 1 ราย อ.เมือง 1 ราย, อ.นาเยีย 1 ราย และ อ.นาตาล 1 ราย

คลัสเตอร์ตลาดแม่กิมเตียง อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นสามี ภรรยา ขายลาบในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง แพร่เชื้อในกลุ่มแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 27 ราย เป็นแม่ค้าขายอาหาร 11 ราย, คนส่งของในตลาด 2 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 14 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นลูกจ้างร้านท้อปข้าวปุ้นสด ในตลาดสด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของแม่ค้าในตลาด รวมผู้ป่วย 37 ราย พบผู้ป่วยใน อ.พิบูลฯ 24 ราย อ.สิรินธร 4 ราย และ อ.สว่างวีระวงศ์ 1 ราย

คลัสเตอร์ห้างแม็คโครวารินฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็น รปภ. ติดเชื้อจากครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 74 ราย เป็นพนักงาน/ รปภ./ แม่ค้า/ ครอบครัว 52 ราย และลูกค้า 22 ราย

คลัสเตอร์บ้านโพนเมือง ม.3 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 38 ปี อาชีพเจ้าของอู่ซ่อมรถ มีประวัติเดินทางไปช่วยงานศพญาติที่ชุมชนหนองบก ต.วารินฯ อ.วารินชำราบ วันที่ 3-8 ตุลาคม 2564 (สัมผัสผู้ป่วยยืนยันซึ่งเป็นลูกสาวกับลูกเขยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษ) มีการแพร่เชื้อไปยังลูกค้าอู่ซ่อมรถและคนในชุมชน วันนี้พบผู้ป่วย 1 ราย รวมผู้ป่วย 23 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน Vertex อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นพนักงาน ผู้ป่วยรวมเป็น 246 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.นาเยีย 6 ราย/  อ.สำโรง 23 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย / อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย อ.เดชอุดม 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 5 ราย

วาริน59-เมือง16-พิบูล9-03.jpg