guideubon

 

คลัสเตอร์ครอบครัว ต.คันไร่ อ.สิรินธร พบผู้ป่วยเพิ่ม 10 ราย

คลัสเตอร์คันไร่-01.jpg

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 31 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 6 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 25 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 15 ราย, อ.บุณฑริก 3 ราย, อ.ดอนมดแดง 2 ราย, อ.เดชุดม อ.เมือง อ.พิบูลมังสาหาร อ.เขื่องใน และ อ.เขมราฐ พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,897 ราย รักษาหายสะสม 18,457 ราย กำลังรักษา 1,291 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 149 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

คลัสเตอร์คันไร่-03.jpg

คลัสเตอร์ ครอบครัว ต.คันไร่ (ม.10) อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นชาย (บิดา) อายุ 79 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีอาการสำลักน้ำ ตรวจก่อนรักษา/ก่อนนอนโรงพยาบาล วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มญาติ รวมผู้ป่วย 11 ราย

คลัสเตอร์งานรวมญาติ ต.เขมราฐ (ม.22) อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกลุ่มญาติงานรวมญาติเมื่อ 21 ต.ค.64 (มีญาติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันใน อ.เมือง) วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นกลุ่มญาติ รวมผู้ป่วย 17 ราย มีนักเรียนเข้าค่าย 3 วันที่ รร.อนุบาลบ้านเหนือ (500 คน) และรวมกลุ่มญาติรับประทานอาหาร 30 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดบุณฑริก อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าและลูก 2 ราย อาชีพจำหน่ายอาหาร/สินค้าส่งในตลาด ปัจจัยเสี่ยงไปซื้อของที่ตลาดวาริน และตลาดวารินเจริญศรี วันเว้นวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นพ่อค้าในตลาด 1 ราย และครอบครัวพ่อค้า 1 ราย (อยู่ระหว่างกักตัว) รวมผู้ป่วย 27 ราย

คลัสเตอร์ ตึกอายุรกรรมชาย รพร.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 67 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มี First case เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี (อ.นาจะหลวย) เริ่มป่วย 24 ก.ย.64 ตรวจพบเชื้อ 11 ต.ค.64 และเสียชีวิตเมื่อ 11 ต.ค.64 มีการแพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยในตึก/ ญาติ/ เจ้าหน้าที่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 45 ราย เสียชีวิต 4 ราย

คลัสเตอร์ร้าน 20+ บาร์ ต.ในเมือง อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง พนักงานมีอาการป่วย 18-24 ต.ค.64 มาทำงานทุกวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นครอบครัวลูกค้า รวมผู้ป่วย 17 ราย

คลัสเตอร์คันไร่-02.jpg