guideubon

 

คลัสเตอร์ อ.ศรีเมืองใหม่ ขายล็อตเตอรี่ที่ กทม. แพร่เชื้อ 10 ราย

ขายล็อตเตอรี่-ศรีเมืองใหม่-01.jpg

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 89 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 16 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 73 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 39 ราย, อ.ศรีเมืองใหม่ 10 ราย, อ.เมืองอุบล 6 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 5 ราย, อ.นาเยีย 4 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 3 ราย, อ.สำโรง 2 ราย, อ.เดชอุดม อ.นาจะหลวย อ.สิรินธร และ อ.เหล่าเสือโก้ก พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 17,933 ราย รักษาหายสะสม 16,335 ราย กำลังรักษา 1,464 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 134 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

วันนี้พบคลัสเตอร์ใหม่ที่ ต.คำไหล ม.12 อ.ศรีเมืองใหม่ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 42 ปี มีอาชีพขายล็อตเตอรี่ที่ กทม. ป่วย ตรวจ ATK+ จาก กทม. กลับอุบลฯ เมื่อ 2 ต.ค.64 ไม่กักตัว อยู่รวมกับครอบครัว ญาติ พบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรก 10 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวและญาติ รวมผู้ป่วย 10 ราย มีกลุ่มเสี่ยงสูง 37 ราย ให้กักตัวทุกคน 14 วัน

ขายล็อตเตอรี่-ศรีเมืองใหม่-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านหน้า ม. กลุ่มนักศึกษา/ประชาชน (เที่ยวร้านหน้า ม.อุบลฯ) ใน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเป็นชาย-หญิง มีประวัติเที่ยวร้านสถานบันเทิง ดื่มสุรากับเพื่อนใน ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว 2 ราย และหลุ่ม นศ.เที่ยว 1 ราย รวมผู้ป่วย 189 ราย มีนักศึกษาที่สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวที่หอพักใน ม. 5 ราย หอพักนอก ม. 57 ราย และ LQ อ.เขื่องใน 50 ราย

คลัสเตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี (ดอนกลาง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป้นพนักงานสินเชื่อ หญิง อายุ 27 ปี มีอาการอุจจารระร่วง แอดมิตที่โรงพยาบาลราชเวช สัมผัสเจ้าหน้าที่แผนกฝากถอนเงินที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยกลุ่มแรกจำนวน 35 ราย เป็นพนักงาน แพร่เชื้อไปยังครอบครัว/ลูกค้าฝาก-ถอน/สหกรณ์ออมทรัพย์ครู/ร้านกระเบื้อง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นลูกค้าธนาคาร มีผู้ป่วยรวม 37 ราย (พนักงานธนาคาร 24, ครอบครัว 3, ลูกค้าฝาก-ถอน 10 ราย)

คลัสเตอร์หอพัก อยู่ที่ ม.1 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี พบผู้ติดเชือรายแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 47 ปี มาจากสุพรรณบุรี พักรวมกับภรรยา และสัมผัสพนักงานร้านอาหารในหอพัก ติดเชื้อกับคนในครอบครัวและบ้านใกล้เคียงในชุมชนช่องเม็ก วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นเพื่อนร่วมหอพัก สัมผัสกันทุกวัน (พนักงานร้านคาราโอเกะ ซึ่งปิดร้าน ไม่ได้ทำงาน) รวมผู้ป่วย 10 ราย

ขายล็อตเตอรี่-ศรีเมืองใหม่-03.jpg

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าลาด (ม.1-2-6-8) อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นยาย-หลาน (อายุ 1 ปี 6 เดือน) โดยยายอุ้มหลานไปงานศพที่ ม.6 ต.ท่าลาด ระหว่างวันที่ 21-25 กันยยน 2564 มีผู้สัมผัสในชุมชนและที่ไปงานศพ แม่ครัวในงานศพ คนในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน รวมผู้ป่วย 277 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 8 ราย เป็นพนักงาน 5 ราย และครอบครัว 3 ราย ผู้ป่วยรวมเป็น 212 ราย พบผู้ป่วย (ไป-กลับ) ที่ อ.นาเยีย 4 ราย/  อ.สำโรง 11 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย / อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 2 ราย

ขายล็อตเตอรี่-ศรีเมืองใหม่-04.jpg