guideubon

 

ผู้ว่าฯ นำจุดเทียนชัย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ถวายพระพร ร.10

จุดเทียนชัย-วันเฉลิม-28กรกฎา-01.jpg

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี

จุดเทียนชัย-วันเฉลิม-28กรกฎา-02.jpg

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่าน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปัดเป่าทุกข์ร้อนแก่พสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ทรงตั้งพระราชปณิธาน โดยมั่นที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีและความสุขแก่อาณาราษฎร ตลอดจนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ และยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ยามบ้านเมืองประสบปัญหาภัยใด ๆ

จุดเทียนชัย-วันเฉลิม-28กรกฎา-03.jpg

ทรงห่วงใยติดตามข้อมูลข่าวสาร และพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันสถานการณ์ ทั้งได้มีพระราชดำริเป็นแนวทางให้รัฐบาลและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้น้อมนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันน้อมนำมาจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมกว่า สี่หมื่นหกพันกิจกรรม เพื่อสนองพระราชทาน ในการสร้างความสมัครสมาน สามัคคี แก่คนในชาติและก่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม

จุดเทียนชัย-วันเฉลิม-28กรกฎา-04.jpg

จุดเทียนชัย-วันเฉลิม-28กรกฎา-05.jpg

จุดเทียนชัย-วันเฉลิม-28กรกฎา-06.jpg

จุดเทียนชัย-วันเฉลิม-28กรกฎา-07.jpg

จุดเทียนชัย-วันเฉลิม-28กรกฎา-08.jpg

จุดเทียนชัย-วันเฉลิม-28กรกฎา-09.jpg

จุดเทียนชัย-วันเฉลิม-28กรกฎา-10.jpg