guideubon

 

ภาพเปรียบเทียบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 10 วันหลังน้ำลด

น้ำท่วมอุบล-15-24-กย62-00.jpg

ภาพสถานที่ เกิดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กันยาน 2562 ระดับน้ำที่สถานี M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย วัดได้ 10.90 เมตร และเมื่อเวลา่ผ่านไป 10 วัน ระดับน้ำในสถานที่เดียวกัน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 วัดระดับน้ำได้ 9.50 เมตร (ระดับตลิ่งที่ฝั่ง อ.วารินชำราบ)

ภาพโดย คุณนายอัศวิน. โรมประเสริฐ นายกสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ ซึ่งเดินทางมาร่วมช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ที่จังหวัดยโสธร และต่อเนื่องมาถึง อุบลราชธานี รวมเป็นเวลา 20 วัน

 น้ำท่วมอุบล-15-24-กย62-01.jpg

น้ำท่วมอุบล-15-24-กย62-02.jpg

น้ำท่วมอุบล-15-24-กย62-03.jpg

น้ำท่วมอุบล-15-24-กย62-04.jpg

น้ำท่วมอุบล-15-24-กย62-05.jpg

น้ำท่วมอุบล-15-24-กย62-06.jpg