guideubon

 

นศ.ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชน “ค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้ง 10”

ค่ายอาสา-รัฐศาสตร์-อุบล-07.jpg

สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม “ค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้ง 10” ระหว่างวันที่ 11-18 มิถุนายน 2559 ณ บ้านโนนจิก ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากคณะต่างๆ อาทิ คณะศิลปศาสตร์ เกษตรศาสตร์ บริหารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วม ซึ่งมีสโมสรคณะรัฐศาสตร์เป็นแกนนำ

ค่ายอาสา-รัฐศาสตร์-อุบล-02.jpg

นายสันติศักดิ์ ผิวเกลี้ยง หรือ เค้ก รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ม.อุบลฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “ค่ายรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน” ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 โดยในปี 2559 สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ กำหนดลงพื้นที่ชุมชนบ้านโนนจิก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งหมู่บ้านนี้เคยได้รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ ในปี 2554-2555 ต่อมาประสบปัญหาด้านการพัฒนา ขาดการต่อเนื่องเลยทำให้บ้านนี้ทรุดโทรมในหลายส่วนเรา จึงต้องเข้ามาร่วมพัฒนา และได้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนแห่งนี้ด้วย

ค่ายอาสา-รัฐศาสตร์-อุบล-03.jpg

ภารกิจหลักในค่ายจะเหมือนที่ผ่านมา จะมีการพัฒนาชุมชน ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน การบูรณาการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง โดยนักศึกษาจะไม่ได้นอนรวมกันอยู่ตรงที่เดียว แต่จะแยกไปนอนรวมกับชาวบ้านในหมู่บ้านนั้น เพื่อศึกษาวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคม มีการนำความรู้จากห้องเรียนมาถ่ายทอดสู่ชุน ไม่ว่าจะเป็นการทำแผนชุมชน การถ่ายทอดความรู้ด้านประชาธิปไตยสู่หมู่บ้าน การตรวจสุขภาพชุมชน และนำเรื่องปัญหาสุขภาพ จากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และกิจกรรมสันทนาการสนุกสนานแก่ชุมชนตลอดการเข้าค่าย

ค่ายอาสา-รัฐศาสตร์-อุบล-04.jpg

ทั้งนี้ ด้วยงบประมาณในการทำโครงการมีจำกัด การดำเนินการในค่ายจึงไม่ได้มีการปลูกสร้างอาคารแบบถาวรขนาดใหญ่ โดยภารกิจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ พัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียน ในส่วนของบ้าน แบ่งหน้าที่ทำคอกหมู เล้าไก่ เขียนป้ายหมู่บ้าน ทาสี อาคารศาลากลางบ้าน ส่วนโรงเรียน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ สอนหนังสือนักเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และวัด ร่วมกันทาสีรั้ววัด ทำทางเดินเท้าไปห้องน้ำ ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะลงมือทำแล้ว ทุกกิจกรรมยังมีชาวบ้านในชุมชนร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ด้วย "เค้ก" สันติศักดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว

ค่ายอาสา-รัฐศาสตร์-อุบล-06.jpg

นางสาวประภาสิริ ศิระพรหม หรือ ออย นศ.พยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของค่าย ซึ่งนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 เดินทางเข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 34 คน หลักๆ คือการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจร่างกายให้กับชุมชน ทั้งวัยเด็ก ผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ อาทิ ตรวจสัญญาณชีพ และตรวจน้ำระดับน้ำตาลในเลือด ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ตรวจวันสายตา สอนสุขศึกษาเรื่องการแปรงฟันและดูแลรักษาช่องปาก หลังตรวจร่างกายเสร็จ หลังตรวจเสร็จก็มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน มีการพบปะพูดคุยระหว่างชาวบ้านกับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแบบเป็นกันเอง

ค่ายอาสา-รัฐศาสตร์-อุบล-05.jpg

ขณะที่นั่งคุยกันกับชาวบ้าน มีกลุ่มเด็กๆในชุมชนเล่นไม้โถกเถก และมาชวนตนและเพื่อนๆเล่นด้วย ก็พยายามลองหัดเล่น เพราะตอนเป็นเด็กเคยเล่น จึงทำได้บ้าง พอเด็กๆเห็นเราเล่นได้ก็ลงมาวิ่งตามอย่างสนุกสนาน จึงได้โอกาสสอนเพื่อนๆและน้องๆที่สนใจเล่นไม้โถกเถกกันไปด้วย ภาพที่เห็นมองเห็นคุณตา คุณยาย และรอยยิ้มเด็กๆ มีความสุขตนก็พลอยมีความสุขไปด้วย นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดในช่วงหนึ่งของชีวิต ออย ประภาสิริ นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ กล่าว

ค่ายอาสา-รัฐศาสตร์-อุบล-08.jpg

นับว่าเป็นสีสันของค่ายอาสากับภาพสาวพยาบาลเล่นไม้โถกเถก ส่วนชาวค่ายทุกคนได้ประสบการณ์ที่ดีในช่วงหนึ่งของชีวิตนักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัย แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต ที่เป็นไม่ไช่อยู่แค่เพียงการเรียนในห้องและตำรา เป็นประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาแสวงหาและลงมือทำ ซึ่งเป็นการทำค่ายอาสา ที่มากกว่าคำว่า “ค่าย” โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การทำความดี จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสู่ความสำเร็จ ตามหลักปรัชญามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ค่ายอาสา-รัฐศาสตร์-อุบล-09.jpg

ค่ายอาสา-รัฐศาสตร์-อุบล-10.jpg

ค่ายอาสา-รัฐศาสตร์-อุบล-11.jpg

ค่ายอาสา-รัฐศาสตร์-อุบล-12.jpg

ค่ายอาสา-รัฐศาสตร์-อุบล-13.jpg