guideubon

 

อุบลฯ จัดงานรำลึก 100 ปี ศาลากลางหลังแรกของจังหวัด

100ปี-ศาลากลางจังหวัดอุบล-01.jpg

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน รำลึก 100 ปี ศาลากลางหลังแรกของจังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กลุ่มรวมใจ ไทอุบล ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี หรือ NBT อุบลราชธานี

100ปี-ศาลากลางจังหวัดอุบล-08.jpg

การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นในบรรยากาศย้อนยุค เพื่อให้พี่น้องชาวอุบลราชธานี โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้รำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มีความงดงาม และทรงคุณค่า นับว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี สมควรในการทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นมรดกลูกหลานตลอดไป

100ปี-ศาลากลางจังหวัดอุบล-07.jpg

ประการสำคัญคือ มีการเสวนาเกี่ยวกับความเป็นมาของศาลากลางหลังแรก โดยมีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณค่าของจังหวัดอุบลราชธานีได้มาเล่าสู่ฟังถึงการพัฒนาในด้านการเมืองการปกครองในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน และวิทยากรอีกหลายท่านได้กล่าวถึงบรรยากาศสมัยที่ศาลากลางหลังแรกเปิดทำการ ซึ่งครอบคลุมหลายด้าน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรที่เป็นอดีตข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้อยู่ในเหตุการณ์ และบางท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานีอย่างแท้จริง 

100ปี-ศาลากลางจังหวัดอุบล-06.jpg

สำหรับ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังแรกนี้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2461 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว บนที่ดินซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว ทรงขอมาจากหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เพื่อใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับก่อสร้างเป็นสถานที่ราชการ

100ปี-ศาลากลางจังหวัดอุบล-10.jpg

ภายหลังเมื่อมีส่วนราชการเพิ่มมากขึ้น จังหวัดอุบลราชธานีจึงจัดสร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้นบริเวณ ทิศตะวันตกของทุ่งศรีเมือง เมื่อปีพุทธศักราช 2511 จากนั้นจึงย้ายหน่วยงานราชการต่างๆ ออกไปอยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่ ส่วนอาคารศาลากลางหลังเดิมถูกใช้งานเป็นที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการขนาดเล็กมาโดยตลอด

100ปี-ศาลากลางจังหวัดอุบล-09.jpg

ในปีพุทธศักราช 2526 จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบอาคารศาลากลางหลังนี้ ให้กรมศิลปากรทำการซ่อมแซมบูรณะเพื่อใช้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 204 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2529 ประกาศให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หลังจากบูรณะซ่อมแซมและจัดแสดงนิทรรศการแล้วเสร็จ กรมศิลปากรได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2532

100ปี-ศาลากลางจังหวัดอุบล-03.jpg

อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังแรก ซึ่งต่อมาคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เป็นอาคารชั้นเดียว ก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูง หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องว่าว แผนผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือ ช่องว่างระหว่างเสา ใต้กรอบหน้าต่างประดับด้วยลายปูนปั้นรูปดอกบัว ภายในอาคารประกอบด้วยห้องโถงใหญ่อยู่ตรงกลาง มีห้องขนาดเล็กและระเบียงทางเดินอยู่โดยรอบ เหนือกรอบประตูและหัวเสารับชายคาที่ระเบียงประดับด้วยไม้ฉลุลายพันธุ์พฤกษา ด้านบนของมุขทำเป็นหน้าบัน ตรงกลางมีชื่อ "ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี" ส่วนบนสุดมีครุฑขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของศาลากลางจังหวัดในสมัยนั้น

100ปี-ศาลากลางจังหวัดอุบล-02.jpg

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ถือเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปกรรมดีเด่นในปี พุทธศักราช 2532 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมถ์ และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2544

100ปี-ศาลากลางจังหวัดอุบล-04.jpg

100ปี-ศาลากลางจังหวัดอุบล-05.jpg