guideubon

 

วัดหนองป่าพง ปรับพื้นที่เตรียมงานอาจริยบูชา และ 100 ปี ชาตกาล หลวงปู่ชา สุภัทโท

100ปี-ชาตกาล-พระโพธิญาณเถร-01.jpg

วันที่ 12 กันยายน 2560 วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กำลังมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในวัด อาทิ ทางเข้าวัด เจดีย์พระโพธิญาณเถระ ฯลฯ โดยมีการปลูกดอกไม้ และปรับพื้นดินเพื่อปลูกหญ้า เพื่อเตรียมไว้สำหรับงาน อาจริยบูชารำลึก และ 100 ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ในวันที่ 12-17 มกราคม 2561 นี้

100ปี-ชาตกาล-พระโพธิญาณเถร-04.jpg

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ตรงกับ วันศุกร์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ณ บ้านจิกก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อนายมา ช่วงโชติ มารดาชื่อ นางพิมพ์ ช่วงโชติ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวน 10 คน

100ปี-ชาตกาล-พระโพธิญาณเถร-05.jpg

หลวงปู่ชา สุภทฺโท ขณะมีชีวิตอยู่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พุทธศาสนา ทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งบังเกิดผลทำให้ผลงานที่เป็นประโยชน์อเนกอนันต์แก่พระศาสนา ทั้งที่เป็นพระธรรมเทศนา และสำนักปฏิบัติธรรมในนามวัดสาขาวัดหนองป่าพงมากมาย ซึ่งแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้ว แต่ศิษยานุศิษย์ของท่านก็ยังคงรักษาแนวทางปฏิบัติธรรมที่ท่านได้สั่งสอนไว้จนถึงปัจจุบัน 

100ปี-ชาตกาล-พระโพธิญาณเถร-06.jpg

หลวงปู่ชา สุภทฺโท ถึงแก่มรณภาพเมื่อ 16 มกราคม 2535 เวลา 05.20 น. ที่ วัดหนองป่าพง อย่างสงบท่ามกลางธรรมสังเวชของศิษยานุศิษย์จากทุกสารทิศ 

100ปี-ชาตกาล-พระโพธิญาณเถร-02.jpg

ปัจจุบัน มีการก่อสร้าง อนุสรณ์สถานพระโพธิญาณเถระ จากดำริของ พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง รูปปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ตรงที่หลวงปู่ชาเกิด และจะเป็นสถานที่ให้ทุกท่านได้มากราบไหว้ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปากทางเข้าวัดหนองป่าพง

100ปี-ชาตกาล-พระโพธิญาณเถร-03.jpg

ไกด์อุบล ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาควัตถุปัจจัย สำหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ งาน อาจริยบูชา และ 100 ปี ชาตกาลหลวงปู่ชา สุภัทโท ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12-17 มกราคม 2561 นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปรกรณ์ก่อสร้างต่างๆ เช่น อุปกรณ์ประปา ก็อกน้ำ ท่อน้ำ สายยาง หรืองานไม้เช่น ตะปูขนาดต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทางวัดจักต้องใช้เป็นจำนวนมาก

100ปี-ชาตกาล-พระโพธิญาณเถร-07.jpg

ขอเชิญญาติธรรม ร่วมปลูกหญ้าและร่วมพิธีถวายแปลงหญ้า ในโอกาส 100 ปี พระโพธิญานเถร ( ลพ.ชาสุภัทโธ ) ในวันเสาร์ 30 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น พร้อมกันที่เจดีย์ พิธีกรแนะนำโครงการ มีพิธีขอขมาพระธาตุ และ ขอขมาพระมหาเถระ นั่งสมาธิ ไหว้พระ และรับฟังธรรมะจาก ลพ.เลี่ยม ฐิตธฺมโม แล้วร่วมกันปลูกหญ้า บนเจดีย์