guideubon

 

เขตสุขภาพที่ 10 จัดเวที เสวนา เปิดประเทศปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน ให้ได้ 70%

หมอทวีศิลป์-วัคซีนโควิด-01.jpg

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานการประชุมสานเสวนาเร่งรัดการฉีดวัคซีน COVID-19 หัวข้อ เปิดประเทศปลอดภัยร่วมใจฉีดวัคซีน ให้ได้ 70% โดยมี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องทับทิมสยาม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ดนัย-เจียรกูล-01.jpg

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สถานการณ์ในเขตสุขภาพที่ 10 พบผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 50,500 คน เสียชีวิต 341 คน โดยพบว่า จังหวัดศรีสะเกษมีอัตราป่วยสูงที่สุด รองลงมาคือ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร สถานการณ์การฉีดวัคชินป้องกันโรคโควิด-19 ของเขตสุขภาพที่ 10 พบว่ายังต่ำกว่าเป้าหมายที่จะเปิดประเทศที่ประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 70% เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564

แต่ในเขตสุขภาพที่ 10 พบว่า เขตเราฉีดวัคชีนเข็มที่หนึ่งได้เพียง 47.40% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายต้องอยู่ที่ 23% หรือคิดเป็นประมาณ 1,010,000 โด๊ส ณ ปัจจุบันเราเหลือเวลาฉีดอีกประมาณ 20 วัน หรือต้องฉีดให้ได้วันละประมาณ 50,000โด๊ส แต่สถานการณ์จริงพบว่า ทั้ง 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ฉีดวัคซีนได้แค่วันละ 15,000 โด๊ส ซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน

ข้อมูลจากการสำรวจทัศนคติความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคนป้องกันโรค โควิด-19 ของประชาชนใน 5 จังหวัด พบว่าสาเหตุอันดับหนึ่ง คือ กลัวผลข้างเคียงรุนแรงของวัคชีน เช่น แพ้รุนแรง อัมพาตเสียชีวิต (41%) อันดับสองมีโรคประจำตัว กลัวว่าหลังฉีดวัคชินจะทำให้โรครุนแรงขึ้น (18%) อันดับสามเข้าใจว่าตนเองยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะได้ฉีด (16%) อันดับสี่ได้รับทราบข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับวัคชิน (13%) และอันดับห้าไม่มีวัคนที่จะฉีด(9.7%) ตามลำดับ

หมอทวีศิลป์-วัคซีนโควิด-02.jpg

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด -19 เขตสุขภาพที่ 10 ให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ร้อยละ 70 เพื่อการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 นั้น การดำเนินงาน 4 มาตรการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล V-U-C-A ประกอบด้วย V-Vaccine ฉีดครบ ลดป่วยหนัก, U-Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา ห่างไกลจากโควิด, C-COVID Free Setting สถานที่บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ, ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ A ATK (Antigen test kit พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ

ข้อมูลการฉีดวัคซีนเขตสุขภาพที่ 10 พบว่า ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถฉีดได้ตามเป้าหมายนั้นเกิดจากที่สุดคือ กลัวผลข้างเคียงรุนแรง ของวัคซีน มีโรคประจำตัว กลัววัคซีนจะทำให้โรคประจำตัวกำเริบ หรือมีอาการผิดปกติ ยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะได้ฉีด ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านลบเกี่ยวกับวัคซีน และไม่มีวัคซีนให้ฉีด

วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาด ลดอาการป่วยรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้ เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด -19 เขตสุขภาพที่ 10 ให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ร้อยละ 70 และเพื่อรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล จึงต้องมีการสื่อสารความเสี่ยงการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแก่ประชาชน 

หมอทวีศิลป์-วัคซีนโควิด-03.jpg

หมอทวีศิลป์-วัคซีนโควิด-04.jpg