guideubon

 

น้ำมูลขึ้น 10 ซม. แต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 29 ซม.

น้ำมูลขึ้น10ซม.-03.jpg

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ในขณะที่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

สถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 111.71 ม.รทก. หรือระดับ 6.71 เมตร เพิ่มขึ้นจาก เมื่อวาน 0.10 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 0.29 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,126 ลบ.ม./วินาที่ ระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้ลดลงจากระดับสูงสุด 0.78 เมตร )

เขื่อนปากมูล ความจุระดับเก็บกัก 225.00 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำหน้าเขื่อนปัจจุบัน 99.57 ม.รทก. ระบายน้ำ 201.49 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณไหลผ่าน 2,332.00 ลบ.ม./วินาที

สถานี KHO แม่น้ำโขง ระดับน้ำวัดได้ 95.03 เมตร

น้ำมูลขึ้น10ซม.-02.jpg