guideubon

 

เขื่อนปากมูลเปิดบานประตู ลดระดับน้ำ​เป็นเวลา​ 10​ วัน เริ่ม​ 21​ ก.ค.​นี้

เขื่อนปากมูล-เปิดบานประตู-01.jpg

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กล่าวว่า ตามที่ประชุม คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มีมติชะลอการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ออกไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อน้ำอุปโภค -บริโภค เนื่องจากระดับน้ำยังไม่เกณฑ์ และยังมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ

สำหรับแนวทางการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล โดยยึดหลักเกณฑ์อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำ สะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) มีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลบ.ม./วินาที หรือระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม ที่ระดับ 95 ม.รทก. แห่งใดแห่งหนึ่ง ถึงเกณฑ์ก่อน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน

แต่ในปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำโขง มีการขึ้น ลง ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เนื่องจากการระบายน้ำของเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบน จึงพิจารณาอัตราการไหลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) เป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ปัจจุบันอัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) มีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลบ.ม./วินาที เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

เขื่อนปากมูล-เปิดบานประตู-02.jpg

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จึงดำเนินการ ลดระดับน้ำ โดย เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 วันละ 20-30 เซนติเมตร เป็นเวลา 10 วัน และเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสูงสุดทั้ง 8 บาน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565

ซี่งในการเปิดบานประตูเขื่อนปากมูลในครั้งนี้ จะมีผลให้ระดับน้ำ ในแม่น้ำมูล ช่วงหน้าเขื่อนลดลง และส่วนท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น จึงแจ้งไปยังประชาชน ที่มี เรือ แพ หรือ สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ริมตลิ่ง ให้ระมัดระวัง ทรัพย์สิน ที่อาจจะได้รับผลกระทบ ต่อการลด และ เพิ่มระดับของน้ำ ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหรือเกิดภัยแล้ง โดยยึดระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) ต่ำกว่า 108 ม.รทก. ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการ แจ้งให้ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ เพื่อพิจารณาปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน อีกครั้งหนึ่ง

เขื่อนปากมูล-เปิดบานประตู-03.jpg