guideubon

 

อุบลฯ พบผู้ป่วยเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ 184 คน

โควิดอุบล-เพิ่ม10-รวม184-01.jpg

วันที่ 24 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 10 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ 184 คน อยู่ในพื้นที่ 15 อำเภอ อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอเมือง รองลงมาเป็นอำเภอวารินชำราบ

พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอื่น 56 ราย ในขณะที่ผู้ป่วยยืนยันที่เที่ยวสถานบันเทิงในจังหวัดอุบล และสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เป็นเพื่อนและคนในครอบครัวมีจำนวนลดลง​ จึงเตรียมปรับมาตรการยกระดับการคัดกรอง บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ผู้ป่วยรายที่ 175 คนอำเภอตาลสุม ตรวจพบเชื้อมาจากกรุงเทพฯ 

ผู้ป่วยรายที่ 176 และ 177 สัมผัสกับเพื่อนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วยกัน

ผู้ป่วยรายที่ 178 พนักงานเดินสายขายสินค้า เดินทางเข้ามาในจังหวัดแล้วตรวจพบ กำลังอยู่ระหว่างสอบสวน

ผู้ป่วยรายที่ 179 ติดเชื้อจากไปเที่ยวสถานบันเทิง

ผู้ป่วยรายที่ 180 ติดเชื้อจากไปเที่ยวสถานบันเทิง

ผู้ป่วยรายที่ 181 สัมผัสกับผู้ป่วยในครอบครัวที่กลับมาเยี่ยมบ้าน

ผู้ป่วยรายที่ 182 เป็นคนศรีสะเกษ มาตรวจที่ รพ.อุบลรักษ์ รักษาที่อุบลฯ

ผู้ป่วยรายที่ 183 สัมผัสผู้ป่วยในครอบครัวที่มาจากกรุงเทพฯ

ผู้ป่วยรายที่ 184 เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ตรวจพบติดเชื้อที่อุบลฯ

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังมีความห่วงใยเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือจากผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ปรับรูปแบบการจัดงานให้มีความกระชับ รักษาระยะห่าง และลดจำนวนผู้ร่วมงานให้น้อยกว่า 50 คน

ขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต่อไป ผู้ที่เดินทางมาจาก 18 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้กักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุม งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะและฮักอุบลเมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โควิดอุบล-เพิ่ม10-รวม184-02.jpg
โควิดอุบล-เพิ่ม10-รวม184-03.jpg

โควิดอุบล-เพิ่ม10-รวม184-04.jpg