guideubon

 

นศ. ม.อุบลฯ คว้า 1 แสน ชนะเลิศการประกวดแผนโครงการพัฒนาและออกแบบพื้นที่ชุมชน

ศิลปประยุกตร์-มออุบล-01.jpg

นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลเงินสด 1 แสนบาท ชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวดแผนโครงการพัฒนาและออกแบบพื้นที่ชุมชน โดยศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) และ สสส.

นางสาวสุชัญญา ถาพร สาขาออกแบบกราฟิก และ นายเด่นชัย พรมมา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัล ชนะเลิศการประกวดแผนโครงการ ระดับประเทศ ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน Love Your Local Love Your City”  โดยประกาศผล ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบTCDC ชั้น6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดโครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2-3 คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาการออกแบบ เข้าร่วมในการพัฒนาเมืองและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบ และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ไปสู่การพัฒนาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์จริง ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยโครงการได้คัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมอบรม Workshop เรียนรู้แนวคิดกระบวนการ Service Design ซึ่งมีวิทยากรจากศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)

ศิลปประยุกตร์-มออุบล-02.jpg

หลังจากการอบรบแต่ละทีมจะต้องกลับมาคิดพร้อมทำโครงการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนของตนเอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ในส่วนของทีมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสุชัญญา ถาพร และ นายเด่นชัย พรมมา นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จ สามารถเข้ารอบ Final รอบ 5 ทีมสุดท้าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลฯ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยทั้ง 5 ทีมได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆต่อนักศึกษา พร้อมเข้าพบท่านกงสุลใหญ่ประเทศไทย ประจำกรุงปีนัง หลังจากนั้นแต่ละทีมกลับมาพัฒนาโครงการอีกครั้ง พร้อมนำเสนอรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 24 กันยายน 2557 ซึ่งผลการตัดสินคณะกรรมการ ชนะเลิศการประกวดแผนโครงการ ระดับประเทศ มีเพียง 3 ทีม ได้แก่

ทีมจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพัฒนารูปแบบระบบการให้ข้อมูลการเดินรถสองแถว จังหวัดอุบลราชธานี

ทีมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการออกแบบวิธีการทำงานร่วมกันกับชาวมูเซอ จังหวัดกำแพงเพชร

ทีมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการออกแบบระบบการจัดการขยะเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ทั้ง 3 ทีม จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการในพื้นที่จริง นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมแสดงผลงานโครงการและดูงานที่เทศกาล Chiang Mai Design Week 2014 ช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้วย

ศิลปประยุกตร์-มออุบล-03.jpgอาจารย์ชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวถึงผลงาน “โครงการพัฒนารูปแบบระบบการให้ข้อมูลการเดินรถสองแถว (รถสองแถว ม.แดง) จังหวัดอุบลราชธานี” ว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีโรงเรียนและสถาบันจำนวนมาก ซึ่งจะพบว่าผู้ที่มาศึกษาในจังหวัดอุบลฯ ส่วนใหญ่จะมาจากต่างอำเภอต่างจังหวัด ระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะรถสองแถวจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้บริการในการเดินทาง ซึ่งหลายคนยังมีความสับสนในเรื่องเส้นทางการเดินรถสองแถว จะพบว่ารถสองแถวแต่ละสายไม่มีระบบการให้ข้อมูลเส้นทางการเดินรถที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายในทางสากล และจุดรอขึ้นรถสองแถวนั้นก็มีสภาพเสื่อมโทรม

ดังนั้น ทางทีมจึงเลือกพัฒนาระบบป้ายและแผนที่การเดินทางแต่ละสายประจำทาง, ระบบสัญลักษณ์บอกจุดลงตามพื้นที่สำคัญ, การให้ข้อมูลจุดเชื่อมต่อของรถแต่ละสาย เพื่อเป็นการออกแบบบริการเพื่อลดความสับสน พัฒนาระบบการให้ข้อมูลการเดินรถสองแถวและจัดระเบียบระบบการขนส่งด้วยรถสองแถวโดยสารประจำทาง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการมากยิ่งขึ้น ส่วนผู้ประกอบการก็จะมีระบบการให้ข้อมูลของรถสองแถว และการเป็นต้นแบบงานออกแบบบริการการให้ข้อมูลระบบขนส่งมวลชนอื่นๆต่อไป

ด้าน นางสาวสุชัญญา ถาพร ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ หัวหน้าทีม กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน ซึ่งการดำเนินต่อไปก็จะได้นำโครงงานมาทำจริง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนนักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว ต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี่ให้คำแนะนำ ตลอดจนกำลังใจจากเพื่อนๆและน้องๆคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกคน นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และแรงไม่หยุดอย่างต่อเนื่องของนักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้น หลังจากที่ นายวิษณุ ศรีมาบุตร และ นางสาวอรุณวิไล ศรีธรรม สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบลายผ้าร่วมสมัยสู่สากล พร้อมรับโล่รางวัล และเงินรางวัลจำนวน 100,000บาท โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา