guideubon

 

ม.อุบลฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 Startup Thailand League 2022 ภาคอีสาน

อาหารวัวเลียราง-01.jpg

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลวราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญ์สินี นัยวิกุล นางสาวปภาณิน ป้องบุญมี นายพงศกร เรียงนาม และ นางสาวเกษรภา บัวทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในนามทีม “อาหารวัวเลียราง” ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Startup Thailand League 2022 เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบภูมิภาค ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัล 7,000.- บาท รับทุนสนับสนุนจัดทำ Prototype มูลค่า 25,000.- บาท

ทีม “อาหารวัวเลียราง” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ จิตคติ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งผลงานอาหารวัวที่มีส่วนผสมของซินไบโอติก ที่ช่วยปรับสมดุลในลำใส้รูเมนของวัว ช่วยลดอาการท้องร่วง ท้องอืด ในวัว อันก่อให้เกิดโรคลำใส้ในวัวได้ เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022 เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบภูมิภาค ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จำนวน 46 ทีม จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ทีม“อาหารวัวเลียราง” ยังได้เป็นตัวแทน 1 ใน 3 ทีม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ (สุดยอดยูนิคอร์น) ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยพัฒนาสตาร์อัพ กลุ่มงานสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในเวทีต่าง ๆ ทุกรอบการแข่งขัน

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ เรียบเรียงข่าว/ภาพ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

อาหารวัวเลียราง-02.jpg

อาหารวัวเลียราง-03.jpg