guideubon

 

ชาวจีนอุบลฯ ลงขันกว่า 1 ล้านบาท ส่งช่วยชาวจีนสู้ไวรัส COVID-19

ชาวจีนอุบล-ไวรัสโคโรน่า-01.jpg

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคารอุบลวาณิชย์สมาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตัวแทนองค์กรชาวจีนโพ้นทะเล จ.อุบลราชธานี จำนวน 24 องค์กร ได้เรียกประชุมตัวแทนองค์กรเป็นการเร่งด่วน เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางการยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชนชาวจีน ที่ประสบภาวะการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ "COVID-19"

ชาวจีนอุบล-ไวรัสโคโรน่า-02.jpg

จากการแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณืดังกล่าวพบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสที่ประเทศจีน โดยเฉพาะที่มณฑลอู่ฮั่นมียังคงมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมาก แม้รัฐบาลจีนจะใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้งการสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ป่วยจากเชื้อโรคดั้งกล่าวมากกว่า 20 แห่งอย่างเร่งด่วน จนขณะนี้ มีเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรน่าไวรัสมากถึง 10,000 เตียง ภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือน

ชาวจีนอุบล-ไวรัสโคโรน่า-03.jpg

ดังนั้น ในฐานะคนไทยเชื้อสายจีน หรือคนไทยโพ้นทะเล และในฐานะประชาชนชาว จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย ที่มีความห่วงใยต่อประชาชนจีน ที่ตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เร่งหารือพร้อมกับร่วมกันระดมทุน เพื่อให้ความช่วยเหลือนำส่งไปยังประเทศจีน โดยผ่านทางกงสุลใหญ่ของจีน ประจำประเทศไทย จ.ขอนแก่น

จากการประชุมและระดมทุนจาก 25 องค์กรชาวอุบลฯ คนจีนโพ้นทะเล ได้ยอดเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวจีนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเบื้องต้นทั้งสิ้น 1,170,000 บาท และคาดว่าจะมียอดบริจาคเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ ทุกองค์กรตกลงกันว่า เพื่อให้ชาวจีนได้รับรู้ถึงเจตนารมณ์และความห่วงใยนี้ ทุกองค์กรที่ร่วมมือจะร่วมกันบันทึกภาพการส่งความช่วยเหลือนี้ ไปยังประเทศจีนพร้อมกัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี ในเวลา 10.00 น. ก่อนที่จะให้ตัวแทนนำเช็คที่รวบรวมยอดเงินทั้งหมดไปส่งมอบให้กับกงสุลใหญ่จีน ประจำประเทศไทย ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อนำเงินดังกล่าวส่งไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจีนต่อไป

ทั้งนี้หน่วยงานและองค์กร รวมทั้งคนไทยเชื้อสายจีนที่แจ้งการบริจาคแล้วในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย
บริษัท เกียรติสุรนนท์กรุ๊ป จำกัด 400,000 บาท
บริษัท อีซูซุ ตังปักอุบล จำกั 300,000 บาท
อุบลวานิชสมาคม 50,000 บาท
มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี 40,000 บาท
ห้างยงสงวน 30,000 บาท
มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน 30,000 บาท
โรงเจฮกเต็กฮกตึ้ง 20,000 บาท
ชมรม จึง เจี๊ยะ เซี้ยม 20,000 บาท
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี(2) 20,000 บาท
โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก 20,000 บาท
โรงเรียนเคียวนำ 20,000 บาท
ศาลเจ้าพุทธก๋ง อุบลฯ 20,000 บาท
บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด 20,000 บาท
สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป 20,000 บาท
มูลนิธิจีตัมเกาะอุบลฯ 20,000 บาท
ตระกูลหวาง(อึ้ง) 20,000 บาท
ตระกูล โล้ว ล้อ ไหล 20,000 บาท
ร้านอุบลไอทีคอม 20,000 บาท
ชมรมตั้งตระกูล 20,000 บาท
คุณวนิดา แซ่อึ้ง 10,000 บาท
สงวนชัยเดินรถ 10,000 บาท
บจก.กิมบ้วนเซ้ง 10,000 บาท
สภาอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี 10,000 บาท
หอการค้าอุบลราชธานี 10,000 บาท
สมาคมฮากกาอุบลราชธานี 10,000 บาท

ประชาชนที่ต้องการบริจาคเพิ่มเติม สามารถโอนเงินสมทบได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 ธ.กรุงเทพ ชื่อบัญชี 256-455173-3 และส่งใบโอนเงินได้ที่ 099-2095650 ก่อนรวบรวมนำส่งสถานกงสุลจีน ประจำประไทยไทย จ.ขอนแก่น ในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ที่ จ.อุบลราชธานี ได้พบผู้ต้องสงสัยจำนวน 3 ราย แต่หลังจากกักตัวเพื่อตรวจสอบการติดเชื้อตามขั้นตอนแล้วพบว่า เป็นเพียงผู้ป่วยไข้หวัดไม่ได้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส หรือ "โควิด-19" แต่อย่างใด