guideubon

 

1 เมษา COVID-19 อุบลฯ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ รักษาหายกลับบ้านแล้ว 5 ราย

COVID-19-1apr-01.jpg

วันที่ 2 เมษายน 2563 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 21.30 น 

ผู้ป่วยยืนยัน 14 ราย (ไม่ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้)
- รักษาจนอาการปกติ และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 9 ราย โดยให้กลับบ้าน (หลังจากสังเกตอาการครบ 14 วัน) 5 ราย เพื่อแยกตัวเองจากผู้อื่น และสวมหน้ากากอนามัยต่อจนครบ 30 วัน และยังอยู่ในที่ศูนย์พักฟื้นฯ (Local Isoltion) บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 4 ราย
- ยังรักษาในโรงพยาบาล 5 ราย ไม่มีอาการรุนแรง ได้รับการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

การจำแนกกลุ่มผู้ป่วย 14 ราย ได้ดังนี้
- ผู้เข้าไปสนามมวยในเขต กทม 5 ราย และแพร่เชื้อให้กรรยา 2 ราย รวมเป็น 7 ราย
- ผู้เดินทางจากประเทศอังกฤษ 2 ราย
- พนักงานบริการ จากตลาดปอยเปต จ.สระแก้ว 1 ราย
- พนักงานร้านจำหน่ายสุรา (ผับ) ใน กทม. 1 ราย
- คนขับแท็กซี่ในจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย
- หญิงอาชีพนวดแผนไทย จากหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต 1 ราย และแพร่เชื้อให้บุตรสาวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 1 ราย (อายุ 16 ปี) รวม 2 ราย

COVID-19-1apr-03.jpg

มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 167 ราย
- ผลตรวจไม่พบเชื้อ 152 ราย พบเชื้อ 14 ราย รอผลตรวจ 1 ราย
- รักษาหาย จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 159 ราย ยังรักษาอยู่ 8 ราย

ผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และ กทม
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 : 14,687 คน
- เป็นผู้เดินทางจาก 33 ประเทศ พื้นที่ระบาดๆ 726 คน และจาก กหม/ปริมณฑล 13,961 คน
- ให้กักเพื่อสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home quarantine) 14 วัน จำนวน 14,687 คน
- เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง(รายใหม่)วันนี้ จำนวน 598 คน
- พ้นระยะกักเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน จำนวน 1,000 คน
- ยังอยู่ในระหว่างการสังเกตอาการที่บ้าน จำนวน 13,687 คน ติดตามให้คำแนะนำได้ครบทุกคน

COVID-19-1apr-02.jpg