guideubon

 

มูล-ชี เริ่มทรงตัว วันนี้น้ำมูลขึ้น 1 ซม. ล้นตลิ่ง 71 ซม.

มูล-ชีเริ่มทรงตัว-01.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 112.71 ม.รทก. หรือระดับ 7.71 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.01 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.70 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,848 ลบ.ม.วินาที่ ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้สูงกว่าระดับสูงสุด 0.22 เมตร)

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญ

แม่น้ำชี เขื่อนธาตุน้อย มีความจุที่ระดับเก็บกัก 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 90.82 ล้าน ลบ.ม. ( 161.89 %) แนวโน้ม ทรงตัว

แม่น้ำมูล (เขื่อนราศีไศล,เขื่อนหัวนา) มีความจุที่ระดับเก็บกัก 139.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 227.10 ล้าน ลบ.ม. ( 162.86%) แนวโน้ม เพิ่มขึ้น

แม่น้ำโขง (วัดบุปผาวัน อำเภอโขงเจียม สถานี KHO.) ระดับน้ำ 94.05 ม.รทก. ลดลง จากเมื่อวาน -0.05 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.48 เมตร

มูล-ชีเริ่มทรงตัว-02.jpg