guideubon

 

ศบค. แบ่งพื้นที่สีควบคุมโควิด อุบลฯ สีเหลือง เริ่ม 1 เม.ย.65 เป็นต้นไป

พื้นที่เฝ้าระวังสูง-โควิดอุบล-02.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2565ศบค. ปรับระดับพื้นที่สี ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มี ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นี้ เป็นต้นไป

จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่สีเหลือง ร่วมกับอีก 46 จังหวัด มีข้อปฏิบัติที่ทำได้ และทำไม่ได้ ดังนี้

- ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 1,000 คน
- ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
- ร้านอาหาร ทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างฯ สถานที่ที่มีร้านอาหาร เปิดได้ตามปกติ บริโภคในร้านได้ (จำกัดเวลาบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น.)
- ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด เปิดได้ตามปกติ
- ศูนย์การค้า ห้างฯ คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ตามปกติ
- ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างฯ และโรงแรม เปิดได้ตามปกติ จัดได้ตามความเหมาะสม
- ร้านเสริมสวย สัก เสริมความงาม เปิดได้ตามปกติ
สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา เปิดได้ตามปกติ 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511