guideubon

 

หลังวันที่ 1 ก.ค.65 ติดโควิด ต้องทำอย่างไร

ติดโควิด-หลัง1กรกฎาคม-01.jpg

วันที่ 30 มิ.ย.2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งว่า จะให้บริการระบบรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565 เท่านั้น และจะใช้ระบบเจอแจกจบ หรือ OPSI แทน

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. อธิบายว่า ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยจะพ้นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ระบบการรักษาพยาบาลของประชาชนจะกลับสู่ภาวะปกติ

การป่วยโควิด ต่อไปก็จะเหมือนกับการเจ็บป่วยแบบไข้หวัดธรรมดา เมื่อมีการเจ็บป่วยก็ให้รักษาพยาบาลตามสิทธิรักษาเดิมที่มีอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการไปใช้บริการในสถานพยาบาลใกล้บ้าน หากแพทย์พิจารณาแล้วจำเป็นต้องมีการส่งตัวเข้ารับการรักษาใน รพ.อื่นก็จะใช้ระบบประเมินแล้วส่งต่อของ รพ. 

สำหรับความแตกต่างระหว่าง การรักษาแบบระบบเจอ แจก จบ และ ระบบ Home Isolation คือ

ระบบ Home Isolation ผู้ป่วยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 1330 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดส่งยาให้ถึงที่บ้าน

ส่วนระบบ เจอ แจก จบ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียวและสีเหลือง สามารถเดินทางไปรับยารักษาได้ที่สถานพยาบาล หรือร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมบริการ เจอ แจก จบ กับ สปสช. ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

ผู้ป่วยสีเขียว
- ไม่มีอาการ
- มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป
- ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
- เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก
- มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง

ผู้ป่วยสีเหลือง
- แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
- ปอดอักเสบ ไอแล้วเหนื่อย
- อ่อนเพลีย ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน
- อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว
- เด็กเล็กซึม หายใจลำบาก กินนม/อาหารน้อยลง
- กลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป