guideubon

 

ที่ 1 วิศวะฯ ม.อุบลฯ เข้าเฝ้าฯ ในหลวง รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ปี 60

ฐิติมาภรณ์-ธรรมวิเศษ-01.jpg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ 1 ประจำปี 2560 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี และโล่ประกาศเกียรติคุณ

ฐิติมาภรณ์-ธรรมวิเศษ-02.jpg

โอกาสนี้ นางสาวฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการเรียนดี 3.94 ตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับพระราชทานในครั้งนี้ด้วย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ฐิติมาภรณ์-ธรรมวิเศษ-03.jpg

ในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับพระราชทานฯวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) กำหนดให้สถาบันทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 และผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของรุ่น เข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดี อันดับหนึ่งเหรียญทอง ซึ่ง นางสาวฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการเรียนดี 3.94 เป็นตัวแทนสถาบันในครั้งนี้

ฐิติมาภรณ์-ธรรมวิเศษ-04.jpg

นางสาวฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ หรือ “อุ๋ย” ปัจจุบันอายุ 22 ปี กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภูมิลำเนา บ้านหนองโค้ง ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นลูกสาวคนโตของ นายปัญญา ธรรมวิเศษ อายุ 49 ปี ทำงานที่กรมพัฒนาที่ดิน และนางจรุวรรณ ธรรมวิเศษ อายุ 46 ปี อาชีพค้าขาย

ฐิติมาภรณ์-ธรรมวิเศษ-05.jpg

นางสาวฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ตนได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวอย่างสูงสุด ดั่งที่พวกเราทราบมาโดยตลอดว่า พระองค์ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด ตนรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของตนเองและครอบครัว ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากครอบครัวที่เป็นแรงบันดาลใจมาโดยตลอด ขอบคุณครู-อาจารย์ ที่ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ ตนจะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนจบการศึกษา และนำความรู้วิชาชีพที่เรียนมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าต่อไป ส่วนเคล็ดลับการเรียน : เป็นคนที่จริงจังกับสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะทำอะไรต้องลงมือทำให้ถึงที่สุด และคติที่ว่า : ความสุขของหนูคือทำให้ครอบครัวภูมิใจ นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน ด้วยความเพียรพยายาม ซึ่งนอกจากจะมีความโดดเด่นด้านการเรียนแล้ว ยังเป็นนักกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมขึ้นแท่น ว่าที่วิศวกรรมบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ฐิติมาภรณ์ ธรรมวิเศษ”

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว