guideubon

 

ตรวจเช็คด่วน!! สิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้ 1 ต.ค.60

ประชารัฐสวัสดิการ-04.jpg

21 กันยายน 2560 เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลัง กำหนดแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน และแสดงความยินดีกับชาวบ้าน ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ ที่เดินทางมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ธนาคารออมสินภาค 12 อุบลราชธานี

ประชารัฐสวัสดิการ-05.jpg

คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จำเป็นในการดำรงชีพ แก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยกำหนดให้เริ่มใช้บัตรสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่

ประชารัฐสวัสดิการ-02.jpg

ประชารัฐสวัสดิการ-03.jpg

สำหรับข้อมูลรายงานการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีประชาชนที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย จำนวน 520,000 ราย มีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 420,000 ราย ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 นี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center ของสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345 จำนวน 150 คู่สาย วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น.