guideubon

 

ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯ 1 ใน 500 เยาวชนอาเซียน สัมผัสผู้นำระดับโลก บารัค โอบาม่า

พัชรินทร์-บุปผา-อุบล-01.jpg

นางสาวพัชรินทร์ บุปผา ว่าที่บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการก้าวสู่บทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทน 1 ใน 50 คน ของเยาวชนไทย และ 1 ใน 500 คน เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่เข้าร่วมงาน YSEALI SUMMIT 2015 พร้อมได้มีโอกาสพบปะ ผู้นำระดับโลก ประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

พัชรินทร์-บุปผา-อุบล-04.jpg

นางสาวพัชรินทร์ บุปผา กล่าวว่า ตนได้มีโอกาสรับทุนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ University of Nebraska at Omaha ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative หรือ YSEALI ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 31 ตุลาคม 2558 รวมแล้วเป็นระยะเวลาห้าสัปดาห์ เป็นการรวมตัวของผู้นำรุ่นเยาว์ จากบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งจัดการกับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นความท้าทายสำคัญของภูมิภาคอาเซียนในยุคสมัยของตน พร้อมกันนั้น ยังได้เปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านั้น เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันหลากหลายระหว่างกลุ่มเยาวชนในอาเซียนเองและชาวอเมริกัน

พัชรินทร์-บุปผา-อุบล-02.jpg

หลังจากการแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้น นางสาวพัชรินทร์ บุปผา ได้รับเชิญเช้าร่วม งาน YSEALI SUMMIT 2015 จัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย งานประชุมนี้ ได้รวมเอาเยาวชนผู้เคยเข้าร่วมโครงการ YSEALI ในปีที่ผ่านมารวมแล้วจำนวนกว่า 500 คน มาพบปะเรียนรู้และระดมความคิดแก้ไขปัญหาที่พบในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษา สิทธิมนุษยชน ปัญหาสังคมต่างๆที่เผชิญอยู่

ภายในงานประชุมนี้ เยาวชนทุกคนได้มีโอกาสเข้าพบ ประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ริเริ่มโครงการ YSEALI ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ให้ความสำคัญกับเยาวชนผู้เปี่ยมด้วยพลัง และจะเป็นอนาคตในการแก้ไขปัญหาในสังคม ชุมชน และสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญให้แก่โลกได้

พัชรินทร์-บุปผา-อุบล-03.jpg

ช่วงแรกของการพบปะ ท่านประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า ได้กล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ ถึงความสำคัญของเยาวชน และเยาวชนจะช่วยแก้ไขปัญหาในสังคมได้อย่างไร และหลังจากนั้นเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ทุกคนถามคำถาม โอกาสนี้เองได้เรียนรู้ถึงทักษะความเป็นผู้นำของ โอบาม่า ที่เปิดกว้างให้ทุกคำถาม ตอบคำถามอย่างชาญฉลาดและสุขุม ไม่ว่าคำถามนั้นจะเป็นเรื่องอ่อนไหวเพียงใด มีภาวะความเป็นผู้นำที่น่าเรียนรู้และเอาเป็นแบบอย่าง

ทั้งนี้ สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ ความเห็นของผู้นำระดับโลกท่านนี้ ต่อความเท่าเทียมกันของมนุษย์ซึ่งสะท้อนให้คิดถึงปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในหลายมิติในสังคมไทย โอบาม่าสะท้อนให้เห็นว่าการจะแก้ปัญหาใดใดในสังคม ถ้าเราไม่เคารพสิทธิและไม่ให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ก็จะไม่สามรถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย ถ้าเมื่อใดที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างแตกต่าง เพียงเพราะเขาแตกต่างจากตน นั่นคือสิ่งเลวร้ายในทุกสังคม เราสามารถมีความเห็นที่แตกต่างได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อ คือเราต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมไม่ว่าเขาจะเป็นใคร แตกต่างกะเราแบบไหน นั่นคือ universal truth

นางสาวพัชรินทร์ บุปผา กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมพบปะผู้นำระดับโลกว่า เป็นอะไรบรรยายผ่านตัวอักษรได้ยาก รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าพบและนั่งฟังท่านบรรยายอยู่ข้างหลังอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สนทนาระหว่างท่านจับมือทักทายก่อนกลับ โอบาม่าชื่นชอบชุดไทยที่ข้าพเจ้าใส่อยู่ ท่านได้เอ่ยปากชมอย่างเป็นกันเอง รู้สึกโชคดีมาก ความเป็นกันเองของผู้นำสหรัฐฯ เป็นที่น่าชื่นชมมาก

นอกจากพบปะโอบาม่าแล้ว ระหว่าที่ศึกษาแลกเปลี่ยนอยู่ที่สหรัฐก็ได้มีโอกาสได้พบ ฮิลลารี่ คลินตัน ระหว่างที่ท่านมาแถลงนโยบาย ที่รัฐไอโอวาด้วย ซึ่ง ฮิลลารี่เองก็ได้เป็นกันเองกับผู้เข้าพบปะเช่นเดียวกัน

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ YSEALI นางสาวพัชรินทร์ บุปผา ได้วางแผนในอนาคตเพื่อจะเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนและสังคมที่ตนอยู่ ภายใต้พื้นฐานความเท่าเทียม เคารพและให้เกียรติผู้คนโดยรอบ ดังที่ท่านผู้นำได้กล่าวไว้เป็นแบบอย่าง ทาง YSEALI เองก็จะเป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมและสนับสนุนหากเยาวชนต้องการจะทำโครงการเพื่อพัฒนาสังคมในอนาคต ต้องขอขอบคุณ YSEALI สถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย ที่ได้เปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการดีดี ขอบคุณสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร อาจารย์ทุกท่านที่ได้ปลูกฝังและเปิดความคิดอ่านอย่างเสรี เชื่อว่าทักษะภาษาและความคิดที่ท่านเหล่านั้นปลูกฝัง เป็นส่วนหนึ่งในการนำความสำเร็จนี้มาให้ ขอบคุณคณะศิลปศาสตร์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ติดตามและส่งเสริมความสำเร็จของบัณทิตทุกคน ซึ่งตนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ในความเป็นบัณฑิตแห่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำหรับ นางสาวพัชรินทร์ บุปผา จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ในช่วงเดือนมีนาคม 2559