guideubon

 

อุบลฯ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 337

โควิดอุบล-เพิ่ม1-รวม337-01.jpg

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1 คน เป็นหญิง อายุ 38  ปี อยู่ ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน โดยกลับมาจากกรุงเทพฯแล้วป่วย ซึ่งสามีป่วยติดเชื้อที่กรุงเทพฯก่อนหน้านี้แล้ว

ขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 337 คน เสียชีวิตสะสม  3 คน รักษาหายแล้ว 279  คน อยู่ในระหว่างรักษา 55 คน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ฝากถึงประชาชนว่า ผู้ที่เดินทางมาจาก 21 จังหวัด ขอให้กักตัวที่บ้านอย่างเข้มข้น 14 วัน หากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาทันที งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม 50 คนขึ้นไป ขอให้เว้นระยะห่าง 1–2 เมตร กับผู้สูงอายุและคนในครอบครัว สวมหน้ากากอนามัยตอลดเวลา 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อออกจากบ้าน ครอบครัวผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แยกกักตัว 14 วัน งดสัมผัสใกล้ชิดกัน เว้นระยะห่าง 1–2 เมตร และตรวจโควิด 2 ครั้ง ประชาชนเน้นอยู่บ้าน และทำงานที่บ้าน และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่มีคนหนาแน่น 

โควิดอุบล-เพิ่ม1-รวม337-02.jpg

โควิดอุบล-เพิ่ม1-รวม337-03.jpg