guideubon

 

อุบลฯ พบผู้ป่วยโควิด เพิ่ม 1 ราย รวมสะสม 336 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม1-รวม336-01.jpg

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย มีผู้ป่วยสะสม 336 ราย รักษาหาย 262 ราย กำลังรักษา 71 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม1-รวม336-02.jpg

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถควบคุมได้

พบว่า อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอ พิบูลมังสาหาร ในรอบ 6 วัน อำเภอวารินชำราบ รอบ 10 วัน ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งจะผลให้เศรษฐกิจ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ส่วนอำเภอเขื่องใน บ้านท่าไห จาการตรวจเชิงรุกไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม โดยเริ่มลดลง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา และทุกอำเภอ ไม่พบผู้ป่วยติดต่อกันเป็นเวลา ประมาณ 10 วัน

โควิดอุบล-เพิ่ม1-รวม336-03.jpg

สำหรับ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง 21 จังหวัด จังหวัดอุบลราชธานียังคงควบคุมเข้ม เพื่อป้องกันโควิด 19 โดยให้ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เฝ้าระวัง สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาพื้นที่ โดยให้กักตัวที่บ้านเข้มข้น เป็นเวลา 14 วัน

ด้าน นายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรวัคซีนให้กับจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ เดือนมิถุนายน - กันยายน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,236,000 โด้ส

โดยจังหวัดอุบลราชธานี จะได้จัดสรรกระจายฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน และ ให้ครอบคลุม ประประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 1.2 ล้านคน

โควิดอุบล-เพิ่ม1-รวม336-04.jpg