guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 1 ราย ตกค้างบ้านท่าไห ยอดสะสม 315 ราย

โควิดอุบล-เพิม1-รวม315-01.jpg

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวันนี้พบผู้ป่วย 1 ราย เป็นหญิง อายุ 60 ปี สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 42 ในตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน ผู้ป่วยสะสม 315 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย รักษาหาย 203 ราย กำลังรักษา 110 ราย

 

จำนวนผู้ป่วยจังหวัดอุบลราชธานี 21 อำเภอ อำเภอที่พบผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 127 ราย อำเภอเขื่องใน 50 ราย วารินชำราบ 39 รายและอำเภอ ตระการพืชผล 24 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรอตรวจเชื้อโควิด-19 รอบที่ 2 จำนวน 370 ราย

ข้อมูลล่าสุด ( 12 พ.ค.62) จำนวนประชาชนที่เข้าไปลงทะเบียนรอรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 32,000 ราย คิดเป็น 4% 

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี เป้าหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชนทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1.2 ล้านคน หรือ ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ โดยฉีดให้ครบทุกเข็มในเดือนตุลาคม 2564 นี้

โควิดอุบล-เพิม1-รวม315-04.jpg

โควิดอุบล-เพิม1-รวม315-02.jpg
โควิดอุบล-เพิม1-รวม315-03.jpg