guideubon

 

บัณฑิตพยาบาล 1 เดียวของ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้

 ยุสนีตาร์-ตาเละ-พยาบาล-อุบล-02.jpg

จากใต้สุดเขตชายแดนแห่งสยามปัตตานี สู่อุบลราชธานี ดินแดนแห่งแสงอรุณรุ่งก่อนใครในสยาม ระยะทางกว่า 1,650 กม. ไม่ใช่อุปสรรคในการเดินทางสู่ฝันของหญิงสาวอิสลามเพียงหนึ่งเดียว ที่มีพลังศรัทธา ใฝ่ฝันในวิชาชีพพยาบาลหวังกลับมาช่วยเหลือครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นตนเอง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเหตุก่อการร้าย ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตปัตตานี

ยุสนีตาร์-ตาเละ-พยาบาล-อุบล-01.jpg

นางสาวยุสนีตาร์ ตาเละ หรือ ต้าร์ บัณฑิตป้ายแดง คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำตามความฝันจนสำเร็จ พร้อมเดินทางปฏิบัติหน้าที่ทันที ไม่เคยคิดว่าที่นี่คือพื้นที่เสี่ยงภัย ไม่เคยคิดว่าที่นี่คือพื้นที่อันตราย รู้เพียงว่าที่นี่คือถิ่นฐานบ้านเกิดของตน ที่มีความรักความอบอุ่นของครอบครัว อยากตอบแทนบุญคุณประเทศชาติ อยากเห็นคนไทยรักกัน สามัคคีกันสร้างความปรองดองเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ยุสนีตาร์-ตาเละ-พยาบาล-อุบล-03.jpg

นางสาวยุสนีตาร์ ตาเละ เป็นบุตรสาวของ นายสุวัฒน์- นางอังคณา ตาเละ ภูมิลำเนา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี หลังจากจบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ได้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน เมื่อปี 2554 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ยุสนีตาร์-ตาเละ-พยาบาล-อุบล-05.jpg

ต้าร์ ยุสนีตาร์ ตาเละ บอกว่า ตนมีความตั้งใจมาตั้งแต่เด็กที่อยากเรียนพยาบาล เพราะชื่นชอบและอยากมีความรู้ด้านการพยาบาลมาดูแลผู้ป่วย อีกทั้งครอบครัวโดยเฉพาะพี่สาวที่ป่วยพิการแต่กำเนิดเป็นคนไข้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำให้ได้มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากเป็นพยาบาลให้จงได้ แม้จะรู้ว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยในสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการทำงานภายใต้ความกดดัน และความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา แต่เพราะที่นี่คือบ้านของตน ถ้าคนในพื้นที่ไม่ทำแล้วใครจะทำ

"ถ้าถามว่ากลัวไหม ก็กลัวแต่ก็ใช้ชีวิตปกติ พยายามไม่ออกนอกบ้านหลัง 2 ทุ่ม ไม่ใช้เส้นทางที่เปลี่ยว ติดตามสถานการณ์เป็นระยะๆ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าวันนี้ พรุ่งนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น แต่รู้เพียงว่าตอนนี้วันนี้เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด"

ยุสนีตาร์-ตาเละ-พยาบาล-อุบล-04.jpg

ปัจจุบัน ยุสนีตาร์ ตาเละ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี โดยนำความรู้ที่เรียนมา ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งความรู้ทุกอย่างเป็นประโยชน์มากในการทำงาน อีกทั้งได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับปัจจุบันให้มากที่สุด จึงทำให้ ยุสนีตาร์ เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานทุกคน

ยุสนีตาร์-ตาเละ-พยาบาล-อุบล-06.jpg

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ยุสนีตาร์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตมากมาย ทั้งการลงพื้นที่ชุมชน การดูแลผู้ป่วย การอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นต้น โดยเฉพาะภาพเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความโดดเด่น มีเพียงหนึ่งเดียวใน ม.อุบลฯ ที่มีหญิงสาวใช้ผ้าคลุมผมอยู่ตลอดเวลา 4 ปีที่ศึกษาที่นี่ ด้วยเหตุผลที่ว่าเธอนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งคนส่วนใหญ่จะนึกถึงการแต่งกายเป็นอันดับแรก คือ การคลุมฮิญาบ (การคลุมผม) เป็นผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิม ซึ่งศาสนาอิสลามระบุให้ผู้หญิงสวมผ้าคลุมปิดจนถึงหน้าอก เพื่อเป็นการปกปิดร่างกายให้มิดชิด แม้กระทั่งในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ผ่านมาด้วย นั่นก็แสดงว่า ยุสนีตาร์ เป็นผู้มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในศาสนา และประเพณีท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติมาช้านาน

ยุสนีตาร์-ตาเละ-พยาบาล-อุบล-07.jpg

ความสำเร็จในชีวิตการเรียน และการงานในครั้งนี้ ยุสนีตาร์ ตาเละ ขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานศึกษาอันทรงเกียรติ ขอบคุณคณาจารย์ ทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนเพื่อนพยาบาล รุ่น 2 ทุกคนที่ร่วมเดินทางจนเรามาถึงจุดนี้ได้ ด้วยหน้าที่การงานในวันนี้ เราจึงต้องห่างไกลกันสุดเขตชายแดนใต้-อีสาน แต่เชื่อมั่นว่าระยะทางไม่ใช่อุสรรคความรักความผูกพันของเรา เพราะเราคือ “ผู้หญิงสีขาว ม.อุบลฯ”

ภาพ/ข่าวโดย เพลิน วิชัยวงศ์
ปชส. ม.อุบลฯ