guideubon

 

ปิดหมู่บ้าน ม.1 ต.สมสะอาด ติดเพิ่ม 26 รวม 38 ราย

ปิดหมู่บ้าน-สมสะอาด-01.jpg

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 84 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 80 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 27 ราย, อ.เดชอุดม 27 ราย, อ.เมือง 7 ราย, อ.บุณฑริก 4 ราย, อ.น้ำยืน 3 ราย, อ.ตระการพืชผล 3 ราย, อ.พิบูลฯ 2 ราย, อ.ดอนมดแดง 2 ราย, อ.เขื่องใน อ.เขมราฐ อ.กุดข้าวปุ้น  อ.ทุ่งศรีอุดม และ อ.สว่างวีระวงศ์ พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,357 ราย รักษาหายสะสม 19,301 ราย กำลังรักษา 899 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 157 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด ม.1 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกลุ่มเพื่อนในหมู่บ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน จากการตรวจเชิงรุก รวมผู้ป่วย 38 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 50 คน กักตัวแล้วทุกคน อยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่ม

ปิดหมู่บ้าน-สมสะอาด-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 2 ราย มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวในร้านและผู้สัมผัสเสี่ยงวสูง รวมผู้ป่วย 11 ราย

คลัสเตอร์บ้านข่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ ม.5 อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 69 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีอาการปวดท้อง ตรวจพบก่อนเข้ารับการรักษาที่ รพ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านในชุมชนบ้านช่างหม้อ รวมผู้ป่วย 69 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 310 คน กักตัว 273 คน ให้ปิดหมู่บ้านเพื่อควบคุมโรค

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 312 ราย

ปิดหมู่บ้าน-สมสะอาด-03.jpg

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ขายอาหารตามสั่ง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 36 ราย 

คลัสเตอร์ ต.นาแวง ม.11 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 66 ปี กลับมาจาก กทม./สมุทรปราการ ไม่กักตัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 28 ราย 

คลัสเตอร์ ต.ท่าไห ม.10 อ.เขื่องใน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นครอบครัว 3 ราย มีอาชีพขายผัก ไปรับผักจากตลาดวารินเจริญศรี แพร่เชื้อให้ครอบครัวและญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมน รวมผู้ป่วย 6 ราย

คลัสเตอร์ ต.โนนสว่าง ม.16 อ.กุดข้าวปุ้น พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 64 ปี กลับจาก กทม. มื่อวันที่ 25 ต.ค.64 ไม่แยกกักตัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 13 ราย

ปิดหมู่บ้าน-สมสะอาด-04.jpg