guideubon

 

กระทรวงมหาดไทยโยกย้ายรองผู้ว่าฯ จังหวัดอุบลฯ ไป 1 มา 2

รองผู้ว่า-อุบล-ไป1มา2-01.jpg

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจิม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 3974/2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 34 ราย โดยมีจังหวัดอุบลราชธานีด้วย ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายกำพล  สิริรัตตนนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับที่ 2 นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ 32 นายสำเริง ม่วงสังข์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511