guideubon

 

แยกผู้ป่วยโควิดระดับ 1-2 กักตัวที่หมู่บ้าน ลดปัญหาเตียงไม่พอ

เตียงไม่พอ-เถียงนาโมเดล-01.jpg

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 และประชาชน เดินทางจากกรุงเทพ หรือปริมณฑล กลับภูมิลำเนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การบริการจัดการจำนวนเตียงรองรับ ผู้ป่วยให้พอ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา

สำหรับสถานการณ์เตียงรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจาก กรุงเทพ หรือปริมณฑล ซึ่งขณะนี้เตียงโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วย ได้แก่ อาการ ปอดบวม ใช้ออกซิเจน และใช้เครื่องช่วยหายใจ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงได้ผ่องถ่ายผู้ป่วย ระดับ 1-2 ที่ไม่แสดงมีอาการ มีอาการเล็กน้อย มีน้ำมูก ไข้ และไอ ไปรักษาโรงพยาบาลสนามยางน้อย อำเภอเขื่องใน รพ.สนามแห่งนี้ยังรับผู้ป่วย อาการปอดบวม จึงทำให้จำนวนเตียงเพิ่มขึ้นเร็วมาก

ดังนั้น การบริหารจัดการ เพื่อลดปัญหาเตียงไม่พอ โรงพยาบาลในระบบและโรงพยาบาลสนาม ส่วนรักษาผุ้ป่วยระดับ 1-2 ที่มาจากกรุงเทพ ปริมณฑล ต้องรักษาที่บ้านและชุมชน โดยแยกตัวที่บ้านรักษาที่เถียงนา บ้านที่ไม่มีคนอยู่ ซึ่งจะมีชุมชนช่วยดูแล โดยมีแพทย์ตรวจสอบถามอาการผ่านมือถือ จัดยาส่งให้ตามอาการที่ประเมิน

เตียงไม่พอ-เถียงนาโมเดล-02.jpg

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริหารจัดการโควิดชุมชน ระดับบอำเภอ เพื่อรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง โดยจะมีแพทย์ พยาบาล ตรวจประเมินอาการผู้ป่วย ประเมินอาการผู้ป่วย หากมีอาการป่วยเพิ่มขึ้น จะได้ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลต่อไป

เตียงไม่พอ-เถียงนาโมเดล-03.jpg

สำหรับผู้ป่วยต้องการเดินทางกลับภูมิมิลำเนา สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์กลางโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045–344664 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID -19 จังหวัดอุบลราชธานี 08-2648-9270 09-6693-2139 09-6937-1789 เวลา 08.30-20.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่สอบถามอาการ รับข้อมูล และยืนยันการจองเตียงให้ผู้ป่วย

เตียงไม่พอ-เถียงนาโมเดล-04.jpg