guideubon

 

นิติ ม.ราชภัฏอุบลฯ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1-2 ตอบปัญหากฎหมายวันรพี

ราชภัฏอุบล-วันรพี2562-01.jpg

ภายใต้วิกฤตอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วานนี้ 14 กันยายน 2562  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2 ทีม จำนวน 6 คน  ฝ่าน้ำท่วมเข้ากรุงเทพฯ ร่วม “การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี  2562” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ศาลยุติธรรม  ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  และคว้ารางวัลทั้งสองทีม

ราชภัฏอุบล-วันรพี2562-03.jpg

สำหรับการแข่งขันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีการแข่งขัน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกภูมิภาคต่าง ๆ  แบ่งตามเขตอำนาจศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ทั้ง 9 ภาค และส่วนกลาง กรุงเทพฯ  มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ รวม 453 ทีม  แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา จำนวน 315 ทีม และระดับอุดมศึกษา จำนวน 138 ทีม มีทีมชนะผ่านเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ จำนวน 64 ทีม โดยทีมนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชนะเลิศและเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3 เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 ทีมที่ส่งแข่งขัน

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ มีนายวิชัย  เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ตกเป็นของนิสิตจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา จำนวน  100,000 บาท

ราชภัฏอุบล-วันรพี2562-02.jpg

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีม A ซึ่งประกอบด้วย นายอภิชา  ทองมา  นายธีรวัฒน์  ทวีวัน  และ  นายณัฐชาติ  สายบุปผา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000  บาท รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา

และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีม B ประกอบด้วย นางสาวยลดา  พิลาภ  นายภัทรพงศ์  เดิมปินุ  และ นางสาวสกล  บุญเลิศ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้รับทุนการศึกษา จำนวน  60,000  บาท  ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม 

อาจารย์ฉัตรวรินท์  ภูวัชร์พิบูล  คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  กล่าวว่า  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี  นี้  สำนักงานศาลยุติธรรม  ได้จัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวัน  อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ได้ศึกษาค้นคว้าจนมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่สำคัญและมีความสนใจศึกษากฎหมายมากขึ้น  และทีมนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้เข้าร่วมการแข่งขันและคว้ารางวัลระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ถือเป็นข่าวดีต่อมหาวิทยาลัยและชาวจังหวัดอุบลราชธานี  ในช่วงที่ประสบความลำบากในช่วงอุทกภัยเช่นนี้