guideubon

 

นศ. ม.อุบลฯ ติด 1 ใน 14 โครงการ “ปัญญาชน คนทำดี” ปีที่ 2 SCG

ปัญญาชน-คนทำดี-อุบล-02.jpg

นศ. ม.อุบลฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์ เสนอโปรเจ็คเด่น“ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 14 โครงการ “ปัญญาชน คนทำดี” ปีที่ 2 ของมูลนิธิเอสซีจี ได้รับงบประมาณโครงการ 1 แสนบาท คาดได้ใช้งานประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2557

อาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง ที่ปรึกษาโครงการฯ เปิดเผยว่า ในปีนี้มูลนิธิเอสซีจีได้จัดโครงการ “ปัญญาชน คนทำดี” ปีที่ 2 ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เสนอโครงการเพื่อสังคมโดยมีเงื่อนไขหลักว่าโครงการที่เสนอนั้นจะต้องเป็นโครงการที่นักศึกษานำความรู้ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา หรือหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่มาทำประโยชน์ให้แก่สังคม สำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินงานด้วยวงเงินสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท

และในปีนี้ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอโครงการ “ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” โดยมีนางสาวปัทมา คำธุรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นหัวหน้าโครงการ นักศึกษาในสาขาทุกชั้นปีและคณาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ร่วมโครงการด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 14 โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจีในปี 2557 (จากเป้าหมาย 20 โครงการ) โดยโครงการนี้จะเตรียมยางปูพื้นที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับนำไปปูพื้นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปัญญาชน-คนทำดี-อุบล-01.jpg

ด้าน ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี ผู้เห็นชอบโครงการ กล่าวเสริมว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภาคอีสาน ที่เปิดสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ในปีการศึกษา 2557 นี้ก็เปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่นที่ 8 (ผลิตบัณฑิตนักเทคโนโลยียางออกไปรับใช้สังคมแล้ว 4 รุ่น)

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การหาประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการใช้ความรู้ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม ทางหลักสูตรฯ จึงได้สนับสนุนให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “ปัญญาชน คนทำดี” ปีที่ 2 ของมูลนิธิเอสซีจี โดยการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางมาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบยาง ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น โดยเริ่มจากการออกสูตรเคมียางให้สามารถรองรับการกระแทกได้ดีและมีคุณสมบัติทนต่อการเสื่อมสภาพจากแสงแดด ออกซิเจน โอโซนและความร้อน การผสมยางคอมพาวด์และการขึ้นรูปยางคอมพาวด์เป็นแผ่นยางปูพื้น

นอกจากทุนสนับสนุนหลักจากมูลนิธิเอสซีจีแล้ว ทางโครงการยังได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนและชุมชนบ้านบก ในการสนับสนุนแรงงาน อาหารและน้ำดื่ม ตลอดจนการอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยทางชุมชนจะเข้ามาช่วยเหลือในด้านการปรับสภาพพื้นที่สนามเด็กเล่นให้เหมาะสมก่อนที่จะนำแผ่นยางมาปูพื้นสนาม ตลอดจนช่วยตกแต่งบริเวณโดยรอบและอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กให้มีความสวยงาม คงทนและเหมาะกับการใช้งาน

ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนานักศึกษาให้นำความรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้และส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว การเข้าร่วมโครงการ “ปัญญาชน คนทำดี” ปีที่ 2 ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกด้วย

สำหรับโครงการ “ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” นี้ จะเสร็จสิ้นและส่งมอบสนามเด็กเล่นให้น้องๆ นักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีวิทยาคาร) ได้ใช้งานประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2557

เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจน้องๆ นักศึกษาที่มีจิตอาสาในการดำเนินโครงการดีๆ เพื่อสังคม ท่านสามารถเข้าไปกด like เพื่อโหวตโครงการ “ยางปูพื้นสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง” ทาง facebook ที่หน้าเพจ “ปัญญาชน คนทำดี” ซึ่งทีมที่มีการ vote มากที่สุดจะได้รับรางวัลสูงสุด 30,000 บาท https://www.facebook.com/media/set/?set=a.348929798613655.1073741856.138791709627466&type=1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร. 045-353407 โทรสาร. 045-288379