guideubon

 

มูลนิธิสว่างบูชาธรรม เปิดโรงทาน อาหารเจ ให้กินฟรี 9 วัน

อาหารเจ-สว่างบูชาธรรม-อุบล-01.jpg

มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโรงทานอาหารเจ ให้รับประทานได้ฟรี ตลอดช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ วันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 11.00-14.00 และ 16.00-19.00 น.

อาหารเจ-สว่างบูชาธรรม-อุบล-02.jpg

อาหารเจ-สว่างบูชาธรรม-อุบล-03.jpg

อาหารเจ-สว่างบูชาธรรม-อุบล-04.jpg

อาหารเจ-สว่างบูชาธรรม-อุบล-05.jpg

อาหารเจ-สว่างบูชาธรรม-อุบล-07.jpg

อาหารเจ-สว่างบูชาธรรม-อุบล-06.jpg

อาหารเจ-สว่างบูชาธรรม-อุบล-08.jpg