guideubon

 

ฝนอาหารเจ หน้าวัดเลียบ ร้านเจที่เจอกันปีละครั้ง

ฝน-อาหารเจ-หน้าวัดเลียบ-01.jpg

เทศกาลกินเจแต่ละปี ไกด์อุบลจะต้องมาส่องดูร้านนี้ที่ถนนเขื่อนธานี แถวหน้าวัดเลียบ เพราะเค้าขายอาหารเจ ปีละครั้ง นอกจากนั้น ไม่ทราบว่าไปขายที่ไหน ไม่มีร้านประจำ รู้แต่ว่า ถ้าหน้าเทศกาลกินเจ จะต้องมาที่นี่.... ฝน อาหารเจ อาหารเจอร่อย ราคาถูก มีโต๊ะเก้าอีให้นั่งทานที่เต้นท์ น้ำเปล่าฟรี!!

ฝน-อาหารเจ-หน้าวัดเลียบ-02.jpg

ฝน-อาหารเจ-หน้าวัดเลียบ-03.jpg

ฝน-อาหารเจ-หน้าวัดเลียบ-04.jpg

ฝน-อาหารเจ-หน้าวัดเลียบ-05.jpg

ฝน-อาหารเจ-หน้าวัดเลียบ-06.jpg