guideubon

 

ห้องสมุดประชาชนอุบลฯ จัดนิทรรศการ แนวกินอีสาน 2557

 

แนวกิน-อาหารอีสาน-อุบล-07_resize.jpg

วันที 24 พฤศจิกายน 2557 นายประกอบ กุลบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "แนวกินอีสาน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี "ศูนย์ความรู้กินได้" ภายในงานมีการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารอีสานดั้งเดิม สู่การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน

แนวกิน-อาหารอีสาน-อุบล-21_resize.jpg

แนวกินอีสาน หมายถึง อาหารที่คนอีสานทำได้เอง เป็นอาหารพื้นๆ สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ป่าชุมชน หัวไร่ปลายนา สวน ทุ่งนา ห้วย หนอง คลอง บึง และบางส่วนก็นำมาปลูก นำมาเลี้ยงไว้เองเพื่อใช้เป็นอาหาร

แนวกิน-อาหารอีสาน-อุบล-20_resize.jpg

การจัดนิทรรศการ แนวกินอีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารอีสานดั้งเดิม สู่การเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบัน และให้คนอีสานได้อนุรักษ์อาหารอีสานที่กำลังจะหายไป ให้คงอยู่ หรือต่อยอดพัฒนาอาหารแบบดั้งเดิมกับยุคปัจจุบันที่ใครๆ ก็กินได้ ตลอดจนให้ได้เห็นช่องทางในการทำธุรกิจอาหาร โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่กับการจัดนิทรรศการ

แนวกิน-อาหารอีสาน-อุบล-19_resize.jpg

หากจะกล่าวถึงอาหารการกินของคนอีสาน หลายคนคงรู้จักคุ้นเคยและได้ลิ้มชิมรสกันมาบ้างแล้ว คนอีสานมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเช่นเดียวกับการกินง่าย อยู่ง่าย โดยการสร้างสรรค์อาหารจากธรรมชาติ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ คนอีสานจึงรู้จักแสวงหาสิ่งต่างๆ ที่สามารถรับประทานได้ในท้องถิ่น มาดัดแปลงเป็นอาหารรับประทาน อาหารอีสานจึงเป็นอาหารที่มีความแตกต่างจากอาหารของภาคอื่นๆ และเข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย อาหารของคนอีสานในแต่ละมื้อ จะเป็นอาหารง่ายๆ เพียง 2-3 อย่าง ซึ่งทุกมื้อจะมีผักเป็นส่วนประกอบหลัก

แนวกิน-อาหารอีสาน-อุบล-19_resize.jpg

แนวกิน-อาหารอีสาน-อุบล-17_resize.jpgแนวกิน-อาหารอีสาน-อุบล-16_resize.jpgแนวกิน-อาหารอีสาน-อุบล-15_resize.jpg

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี "ศูนย์ความรู้กินได้" OKMD

โทร. 045-242537