guideubon

 

งานบุญประเพณี นมัสการปิดทอง สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

บุญประเพณี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-01.jpg

เชิญร่วมงานบุญประเพณี นมัสการปิดทอง สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ร่วมบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ตักบาตรดอกไม้ และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน พ.ศ.2560 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

บุญประเพณี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-02.jpg

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2560 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5)

เวลา 07.00 น. ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และขบวนเครื่องสักการะ เคลื่อนจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เปลี่ยนผ้าสไบทิพย์ รำถวายสักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พิธีเปิดงานสืบสานงานบุญประเพณี ปล่อยแพรเปิดงาน โดยมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล และร่วมรับประทานอาหาร เป็นเสร็จพิธี

บุญประเพณี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-03.jpg

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5)

เวลา 15.00 น. ขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง (แห่พระอุปคุต) พร้อมกัน ณ วัดหลวง จากนั้นเคลื่อนสู่วัดมหาวนาราม

เวลา 16.00 น. ประกอบพิธีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง รำถวายสักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

เวลา 17.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดไชยน้อย ไชยใหญ่ เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน

เวลา 19.00 น. เริ่มพิธีมหาพุทธาภิเษก พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ตลอดคืน

บุญประเพณี-พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง-04.jpg

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 (แรม 1 ค่ำ เดือน 5)

เวลา 03.00 น. แห่ข้าวพันก้อน

เวลา 04.00 น. เริ่มเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ไปตลอดทั้งวันจนจบ

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ต้อนรับคณะต้นกัณฑ์หลอนจากคุ้มวัดต่างๆ หน้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง