guideubon

 

เชิญชวนชาวอุบลฯ รดน้ำขอพรพ่อเมือง ประเพณีสงกรานต์ 2560

รดน้ำขอพร-พ่อเมือง-อุบล-01.jpg

งานประเพณีวันสงกรานต์ ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญอีกวันหนึ่ง กล่าวคือ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยแต่โบราณ นอกจากกิจกรรมทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระแล้ว ส่วนใหญ่ยังนิยมเดินทางไปหาผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ด้วย ส่วนที่เป็นทางการ ก็ได้แก่ กิจกรรมรดน้ำขอพรจากพ่อเมือง หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ชาวอุบลฯ สามารถรดน้ำขอพรท่านพ่อเมืองได้ 2 วัน เลือกวันได้ตามสะดวกนะครับ

รดน้ำขอพร-พ่อเมือง-อุบล-02.jpg

วันแรก วันที่ 12 เมษายน 2560 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ถนนเทพโยธี มีพิธีสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร และขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ส่วนใหญ่ผู้ที่มาร่วมงานจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

รดน้ำขอพร-พ่อเมือง-อุบล-03.jpg

วันที่สอง วันที่ 13 เมษายน 2560 ประชาชนชาวอุบล สามารถร่วมรดน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ โดยท่านพ่อเมืองจะร่วมในขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม ออกจากวัดศรีอุบลรัตนาราม ประมาณเวลา 09.30 น. ไปทางถนนเขื่อนธานี ผ่าน สำนักงาน ททท.อุบล เลี่ยวขวาไปหน้าวัดหลวง แล้วเลียวขวาเข้าถนนพรหมเทพ ผ่านหน้าตลาดใหญ่ วงเวียนน้ำพุ เข้าถนนอุปราช กลับไปยังวัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งชาวอุบลฯ สามารถรอรดน้ำขอพรท่านพ่อเมืองได้ตามรายทางที่กำหนด

รดน้ำขอพร-พ่อเมือง-อุบล-04.jpg

รดน้ำขอพร-พ่อเมือง-อุบล-05.jpg

รดน้ำขอพร-พ่อเมือง-อุบล-06.jpg

รดน้ำขอพร-พ่อเมือง-อุบล-07.jpg

รดน้ำขอพร-พ่อเมือง-อุบล-08.jpg