guideubon

 

สงกรานต์เทศบาลนครอุบลฯ เตรียมเครื่องเล่น SLiDE THE CiTY ให้เล่นฟรี!!

Slide-the-City-Ubon-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ในระหว่าง วันที่ 12 – 15 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และส่งเสริม การท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ พิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประกวดเทพีผู้สูงอายุ เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ถนนดอกไม้และสายน้ำ

สำหรับในปีนี้ ได้เพิ่มกิจกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้นำเครื่องเล่นสไลเดอร์  (Slide the City) ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร มาให้ประชาชนได้เล่นฟรี ณ บริเวณถนนนครบาล ช่วงจากแยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนพิชิตรังสรรค์ ในระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2558

Slide-the-City-Ubon-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511