guideubon

 

เซ็รทรัลอุบล จัดงาน สงกรานต์ลานธรรม ฮางฮด รดน้ำพระแก้ว

ฮางฮด-สงกรานต์-เซ็นทรัลอุบล-01.jpg

วันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี โรงแรมทอแสง และชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์โขงเจียม เชิญร่วมงาน สงกรานต์ลานธรรม “ฮางฮด รดน้ำพระแก้ว” เพื่อสร้าง Family Destination สำหรับกลุ่มครอบครัว และตอบรับนโยบาย“ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” กระตุ้นการท่องเที่ยวของคนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

ฮางฮด-สงกรานต์-เซ็นทรัลอุบล-04.jpg

ฮางฮด-สงกรานต์-เซ็นทรัลอุบล-05.jpg

ภายในงาน ทุกท่านจะได้ร่วมสักการะและสรงน้ำพระแก้ว 5 พระองค์จากวัดดังคู่เมืองอุบลฯ ได้แก่ พระแก้วบุษราคัม จากวัดศรีอุบลรัตนราม, พระแก้วโกเมน จากวัดมณีวนาราม, พระแก้วไพฑูรย์ จากวัดหลวง, พระแก้วมรกตและพระแก้วนิลกาฬ จากวัดเลียบ และพระเจ้าใหญ่อินทร์แปง จากวัดมหาวนาราม ผ่านฮางฮดโบราณวัฒนธรรมอีสานครั้งแรกในศูนย์การค้า

รู้จักกับ "ฮางฮด" มรดกอีสาน การสรงน้ำพระในงานประเพณีสงกรานต์

ฮางฮด-สงกรานต์-เซ็นทรัลอุบล-02.jpg

และเชิญชวนใส่ชุดไทย ช้อป ชม ชิม กับตลาดนัดฮิมโขง จำลองบรรยากาศชุมชนโขงเจียม พร้อมกิจกรรม Workshop พับดอกไม้จากใบเตย และทำกระทงดอกไม้บูชาพระ ร่วมสร้างสิริมงคลต้อนรับรับปีใหม่ไทย ในระหว่างวันที่ 10 - 17 เมษายน 2561 ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

รู้จักกับ "ฮางฮด" มรดกอีสาน การสรงน้ำพระในงานประเพณีสงกรานต์