guideubon

 

อบจ.อุบลฯ Big Cleaning บขส. รอต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2566

big-cleaning-บขส-01.jpg

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมาถึงนี้

โดย อบจ.อุบลราชธานี ได้ระดมรถฉีดน้ำ และกำลังคน ร่วมกันฉีดล้าง ทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งภายใน-ภายนอกบริเวณโดยรอบอาคาร รวมถึงลานจอดรถตู้โดยสารสถานีขนส่งฯ เพื่อให้สถานที่สะอาดพร้อมบริการประชาชนมาใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี

นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี ได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย โดยได้จัดเจ้าหน้าที่คอยบริการดูแลอำนวยความสะดวกในการบริการด้านต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นเรื่องการสอบถามเส้นทาง การบริการรถขนส่งผู้โดยสาร และฝากถึงสถานประกอบการร้านค้าในสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการ ตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและเกิดความปลอดภัยในการใช้บริการ อบจ. อุบลราชธานี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ ขอให้พนักงานขับรถโดยสาร รถประจำทาง ใช้ความระมัดระวัง  ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด  ส่วนประชาชนผู้เดินทางก็ขอให้หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

big-cleaning-บขส-05.jpg

หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดเตรียมบุคลากร และอุปกรณ์ เครื่องจักรกลคอยช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โทรแจ้งได้ที่ หมายเลข 1669

big-cleaning-บขส-02.jpg

big-cleaning-บขส-03.jpg

big-cleaning-บขส-04.jpg