guideubon

 

เชิญนมัสการ สรงน้ำ พระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง วัดแรกแห่งเมืองอุบลฯ

พระแก้วไพฑูรย์-วัดหลวง-อุบล-03.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2558 พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิลาสกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง เจ้าอาวาสวัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระแก้วไพฑูรย์ พระแก้วโบราณคู่บ้านคู่เมืองอุบลฯ มาประดิษฐาน ณ วิหารพระเจ้าใหญ่องค์หลวง เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ สรงน้ำ เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

พระแก้วไพฑูรย์-วัดหลวง-อุบล-02.jpg

สำหรับ พระแก้วไพฑูรย์ วัดหลวง นั้น เป็นแก้วเกิดจากหินธรรมชาติมีอายุหลายล้านปีมาแล้ว ใครเป็นผู้แกะหินเป็นพระพุทธรูปนั้นไม่มีใครทราบ แต่จากบันทึกของ นายบำเพ็ญ ณ อุบล ปราชญ์เมืองอุบลฯ ว่าเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในการปกครองของเจ้านายเมืองอุบลมานาน บรรพบุรุษของพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) ได้ถวายให้เป็นสมบัติของวัดหลวงคู่กับพระแก้วบุษราคัม ภายหลังเกรงว่าเจ้านายทางกรุงเทพฯ จะบังคับเอาพระแก้วทั้งสององค์ไปเป็นของส่วนตัว จึงได้พากันเอาพระแก้วทั้งสององค์แยกกันไปซ่อนไว้โดยมิดชิด ไม่ยอมแพร่งพรายให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

ต่อมาเมื่อสร้างวัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม ปัจจุบัน) โดยเจ้าอุปราชโท บิดาของพระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ ณ อุบล) จึงได้เชิญเอาพระแก้วทั้งสององค์ออกจากที่ซ่อน สาหรับพระแก้วบุษราคัมนั้น ได้ถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทวธรรมี (ยาท้าวมาว) เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดศรีทอง ซึ่งเป็นลัทธิวิหารของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าราชการที่มาจากกรุงเทพฯ คงจะมีความเกรงใจไม่กล้าที่จะขอเอาพระแก้วบุษราคัมไปจากเมืองอุบล

ส่วนพระแก้วไพฑูรย์นั้น ทายาทของเจ้านายพื้นเมืองอุบลเก็บไว้ให้ ภายหลังจึงนำมามอบให้เป็นสมบัติของวัดหลวงตามเดิม ดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้ นับว่าพระแก้วไพฑูรย์องค์นี้ เป็นสมบัติของวัดหลวง และของเมืองอุบลราชธานีมาแต่โบราณโดยแท้

พระแก้วไพฑูรย์-วัดหลวง-อุบล-01.jpg

แก้วไพฑูรย์ เป็นหนึ่งในแก้วอันเป็นรัตนชาติ หากจะยกองค์นั้นขึ้นส่องจะเห็นเป็นคล้ายสายฝนหยาดลงมาจากฟ้าอันเป็นนิมิตหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกตามฤดูกาล

พระแก้วไพฑูรย์-วัดหลวง-อุบล-04.jpg