guideubon

 

พ่อเมืองอุบลฯ อัญเชิญพระแก้วบุษราคัม เข้าขบวนแห่แบบโบราณไปรอบเมือง

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม+วัดศรีอุบล-02.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2558 นายประทิป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลฯ จัดพิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม พระแก้วโบราณคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม+วัดศรีอุบล-03.jpg

จากนั้นได้อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมออกจากพระอุโบสถ นำไปประดิษฐานบนบุษบกคานหาม ที่ตั้งขบวนรอรับอยู่หน้าพระอุโบสถ โดยมีขบวนแห่แบบโบราณ ขบวนรถสรงน้ำและขบวนกลองยาวพร้อมนางรำจากชุมชนในเขตเทศบ้านนครอุบลราชธานี เคลื่อนขบวนแห่ไปรอบตัวเมืองเมืองอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ตามประเพณีในวันสงกรานต์

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม+วัดศรีอุบล-04.jpg

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม+วัดศรีอุบล-06.jpg

พระแก้วบุษราคัมเป็นพระพุทธรูปบูชา หน้าตักกว้าง 3 นิ้ว สูงประมาณ 5 นิ้ว แกะสลักด้วยแก้วบุษราคัม (แก้วมณีสีเหลือง) ทึบทั้งแท่ง พระเศียรหุ้มเป็นเม็ดพระศกทองคำ มีพระสังวาลประดับที่องค์พระ มีฐานหุ้มด้วยทองคำ นับว่าเป็นพระพุทธรูปฝีมือช่างสกุลเชียงแสนปางมารวิชัยที่มีความงดงามมาก

ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม+วัดศรีอุบล-05.jpg