guideubon

 

เชิญนมัสการ สรงน้ำ พระแก้วมรกตและพระแก้วนิลกาฬ วัดเลียบ

พระแก้วนิลกาฬ-พระแก้วมรกต-วัดเลียบ-01.jpg

วัดเลียบ จ.อุบล มีพระแก้วโบราณ ถึง 2 องค์ องค์หนึ่งสันนิษฐานว่า อายุรุ่นเดียวกับพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม ได้แก่ พระแก้วมรกต และอีกองค์หนึ่งคือ พระแก้วนิลกาฬ ซึ่ง พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบ ได้เมตตาอัญเชิญลงมาให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ สรงน้ำในเทศกาลมหาสงกรานต์เมืองอุบล ปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2558

พระแก้วนิลกาฬ-พระแก้วมรกต-วัดเลียบ-03.jpg

องค์พระแก้วนิลกาฬนี้  ได้ถูกค้นพบโดยบังเอิญบนฝาเพดานกุฎิสุขสวัสดิ์มงคล  กุฎิหลังเก่าของวัดเลียบ  จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อปี พ.ศ. 2545 หรือสิบกว่าปีมานี้เอง  โดยพระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบปัจจุบัน  ซึ่งเมื่อตอนที่ท่านพบนั้น  พระแก้วนิลกาฬถูกบรรจุอยู่ในกล่องลายไม้สักโบราณร่วมกับองค์พระพุทธรูปบุเงินอีก 2 องค์   (ซึ่งในภายหลังก็ได้ให้มีการจัดทำเครื่องทรงชฎา มงกุฎทองคำ ซึ่งทำจากพลอยแท้ ทองคำแท้ ถวาย)  และเพิ่งมีการเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะและสรงน้ำสงกรานต์  เมื่อปี. พ.ศ. 2549  นี้เอง

พระแก้วนิลกาฬ-พระแก้วมรกต-วัดเลียบ-02.jpg

สำหรับพระแก้วมรกตองค์นี้ พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบ บอกว่ามีโยมมาถวายไว้ พุทธลักษณะคล้ายพระแก้วโกเมน วัดป่าน้อย