guideubon

 

เชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน

สงกรานต์-อุบล-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน  ระหว่างวันที่ 12 – 15  เมษายน 2558  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และส่งเสริม        การท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานมีกิจกรรม ตามกำหนดการดังนี้

สงกรานต์-อุบล-02.jpg

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2558

- เวลา 16.00 น. พิธีถนนเปิดดอกไม้และสายน้ำ ณ บริเวณถนนราชบุตร หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบล

เวลา 17.00 น. พิธีรดน้ำขอพรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง

เวลา 18.00 น. การประกวดเทพีผู้สูงอายุ ณ เวทีการแสดงศาลหลักเมือง

สงกรานต์-อุบล-03.jpg

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง

เวลา 09.00 น. พิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัมเป็นปฐมฤกษ์ อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมประดิษฐานบนบุษบกคานหามเพื่อร่วมขบวนแห่บุษราคัม ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 12 – 15 เมษายน 2558

เวลา 10.00 – 18.00  น. เล่นสงกรานต์แบบไทยบนถนนดอกไม้และสายน้ำ ณ บริเวณถนนราชบุตร หน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

เวลา 15.00 น. เทศกาลอาหารไทย – อินโดจีน ครั้งที่ 17 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง พร้อมชมการแสดงดนตรีฟื้นเมือง

สงกรานต์-อุบล-04.jpg

จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชน เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย- อินโดจีน ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2558 ณ บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง และเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสีย เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความสุข ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ หรือ “สงกรานต์บ้านเฮา บ่เมา กะม่วนได้”

สงกรานต์-อุบล-05.jpg

สงกรานต์-อุบล-06.jpg