guideubon

 

สงกรานต์วิถีไทย เที่ยวศรีเมืองใหม่บ้านเฮา

เที่ยวศรีเมืองใหม่-บ้านเฮา-02.jpg

อำเภอศรีเมืองใหม่ สืบสานประเพณี สงกรานต์วิถีไทย เที่ยวศรีเมืองใหม่บ้านเฮา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ เยี่ยมชมตลาดนวัตวิถี และกราบเจดีย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วันที่ 15 เมษายน 2566 ณ วัดศรีบุญเรือง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

15 เมษายน 2566

07.00 น. กิจกรรม : ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม
- ร่วมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมสัปดาห์ วันเกิดฟลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน บริเวณอนุสรณ์เจดีย์ชาตสถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
- กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนักเล้ำาเรื่องตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

08.00 น.กิจกรรม : สรงน้ำพระสงฆ์และผู้สูงอายุ
- สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำ พระสงฆ์จำนวน 20 รูป และผู้สูงอายุ
- กิจกรรมการแสดง

09.00 น. กิจกรรม : ชมตลาดนวัตวิถีของดีศรีเมืองใหม่
- กิจกรรมเปิดตลาดนวัตวิถีของดีศรี่เมืองใหม่ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมชม ร่วมชิมสินค้า OTOP ของกลุ่มอาชีพในอำเภอศรีเมืองใหม่

สถานที่ บริเวนอนุสรณ์ชาตสถานหลวงปู่ปั่น ภูริทัตโต บ้านคำบง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี